Het gezinshuis in de Wingerd van de familie Aalbers uit Wapenveld heeft een unieke samenwerking met Stichting in de Wingerd. Het gezinshuis is gevestigd in een pand van de stichting en wordt op verschillende manieren gesteund. Zo hebben via de stichting een aantal vrijwilligers hun weg naar het gezinshuis gevonden. Naar aanleiding van het verhaal van het gezinshuis in de Wingerd en Stichting in de Wingerd hebben Gezinshuis.com en de Rudolphstichting het Wapenvelds model beschreven. Dankzij dit model krijgen gezinshuizen en diaconieën in Nederland concrete handvatten aangereikt om op zoek te gaan naar een partnerschap.

Dit jaar bestaat Jeugddorp De Glind 100 jaar. In al die jaren hebben er veel mensen in het dorp gewoond. De Rudolphstichting is benieuwd hoe het met oud-bewoners van Jeugddorp De Glind gaat en hoe zij het wonen in het Jeugddorp hebben ervaren. Wij denken veel te kunnen leren van de ervaring van oud-bewoners. Het Gezinspiratieplein gaat daarom onderzoek doen en heeft een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst is bedoeld voor oud-bewoners die in De Glind hebben gewoond, doordat zij (tijdelijk) niet meer thuis konden wonen.

FamilieWildeman-2 afbeeldingsiteHoe kan de matching van uithuisgeplaatste kinderen met een pleeggezin of gezinshuis worden verbeterd, zodat een stabiele plaatsing ontstaat? Nog te vaak is er in de pleegzorg en gezinshuiszorg sprake van overplaatsingen. Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn het Gezinspiratieplein, het Nederlands Jeugdinstituut en het ADOC het project matching gestart. Het doel van dit onderzoek is een methodiek te ontwikkelen voor de matching van een uithuisgeplaatst kind met een pleeggezin of gezinshuis. Kortgeleden verscheen de eerste publicatie van dit project; het literatuuronderzoek. Nu is ook de tweede publicatie verschenen: de praktijkinventarisatie.

reunieAfgelopen zaterdag, 11 oktober 2014, was er een grote reünie in De Glind van oud-bewoners en -medewerkers. De reünie, georganiseerd door vrijwilligers uit De Glind en de Rudolphstichting, trok een grote groep mensen van heinde en ver naar het dorp. In totaal bezochten zo'n 350 mensen de dag! Er werd uitgebreid bijgepraat en herinneringen opgehaald door iedereen.

100jaar DG nieuwsJeugddorp de Glind viert dit jaar haar 100-jarig bestaan.

Ter gelegenheid van dit feestelijke jaar schreef de dorpsdichter van Barneveld, Ernie Kuijer, het volgende gedicht:

 

Thuisnood                             

Het heimwee naar de plaats was er al

voordat ik er kwam en klopte

op de deur.

Familie Wildeman-8Nog te vaak is er in de pleegzorg en gezinshuiszorg sprake van overplaatsingen. Met een goede voorbereiding in de match van pleegkind en pleeggezin/ gezinshuis kan het aantal stabiele plaatsingen omhoog. Dat is goed voor alle betrokkenen, met name voor de kinderen om wie het gaat.

 

Dit toont het onlangs verschenen literatuuronderzoek ‘Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis, een overzicht uit de literatuur'. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Gezinspiratieplein, het Nederlands Jeugdinstituut en  het ADOC. Volgens het onderzoek is een gedegen inventarisatie van alle factoren op het niveau van kind, opvoeders, ouders en omgeving het startpunt voor een goede match. Andere belangrijke randvoorwaarden zijn: zicht op de wensen van alle betrokkenen, zo volledig mogelijk geïnformeerde pleeg- en gezinshuisouders, en stabiliteit van de begeleiding.

Gezinspiratieplein logoOp woensdag 19 november organiseert het Gezinspiratieplein een Kennisfestival rond Een inspirerend evenement voor iedereen betrokken bij de zorg voor uithuisgeplaatste jeugd, zowel door de programmering als het decor. Laat je tijdens deze dag prikkelen door het kleurrijke programma en inzichten uit onverwachte hoek!

Screenshot Keurmerk filmpjeSamen met een aantal andere partijen heeft de Rudolphstichting een keurmerk voor gezinshuizen ontwikkeld. Het Keurmerk Gezinshuizen helpt in de professionalisering van het gezinshuis en garandeert dat de kinderen die worden opgevangen kwalitatieve zorg krijgen. Ook helpt het Keurmerk deze kwaliteit inzichtelijk te maken voor derden. Hoe doet het keurmerk dit? Wat houdt het precies in? En wat zijn de voordelen er van? Gezinshuisouder, en keurmerkdrager, Jeanette vertelt het je in 3 minuten!

> Bekijk hier het filmpje.

De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.

Laatste tweets

RudolphSt In #DeGlind werd sinterklaas de afgelopen dagen geholpen door de hulpsinterklazen van #Achmea. 158 pakjes werden er… twitter.com/i/web/status/9…

1 week geleden

RudolphSt #Gezinshuis Jabez uit #Loppersum is gecertificeerd! Gefeliciteerd met jullie #KeurmerkGezinshuizen!

1 week geleden

RudolphSt Van harte gefeliciteerd #gezinshuis GeZ!n uit #Zuidoostbeemster met het #Keurmerkgezinshuizen. Jullie #jeugdzorg #kwaliteit zwart op wit!

2 weken geleden

AsjeDijk Oogstdag De Glind aan Boshuisweg. 80 oude tamme kastanjebomen; kinderen rapen kastanjes. Heerlijk als puree, pannen… twitter.com/i/web/status/9…

Retweeted donderdag 26 oktober 20172 retweets