De Glind is een gewoon, klein, groen dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. Bijzonder wordt het pas als je weet dat er achter 25 van de 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit. En dat alle leefgebieden (wonen, onderwijs/werken, vrijetijd en de dorpse gemeenschap) bijdragen aan de ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen. Kinderen en jongeren kunnen hier wonen en/of werken aan hun toekomst. Dat maakt het een Jeugddorp.

 

Waar jeugd en toekomst telt!

De Rudolphstichting stond aan de wieg van het Jeugddorp (dominee Rudolph begon in 1904 met de opvang van kinderen bij boerengezinnen) en nog steeds zetten we ons, naast onze landelijke activiteiten, in voor de ontwikkeling van het Jeugddorp. 

 

Op dit moment wonen er in De Glind ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, met name in gezinshuizen. Daarnaast maken nog eens honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de vele faciliteiten in het Jeugddorp. Lang niet iedereen die in De Glind woont is werkzaam in de zorg. De Glind is dan ook echt een dorp en geen instelling. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een (dorps)gemeenschap maakt Jeugddorp De Glind uniek in zijn soort!

 

Vernieuwende initiatieven jeugdhulp

Door de jarenlange ervaring, aanwezige kennis en de ruime voorzieningen is De Glind dé plek waar wij innovatieve (jeugdzorg)projecten kunnen ontwikkelen. 

 

Innovatief (jeugdzorg)project 2016:

  • Gezinshuis-Plus: een nieuwe woonvorm als alternatief voor gesloten opvang. Bestaat uit 3 gezinshuizen met een eigen onderwijsvoorziening. Biedt plek aan 12 kinderen en jongeren.

Kenniscentrum inhuisplaatsen

In Jeugddorp De Glind is veel kennis aanwezig en ervaring opgedaan rond de opvang van uithuisgeplaatste jongeren in een gezin. Om deze kennis over 'professioneel gezinswonen' te delen hebben we het Gezinspiratieplein opgericht: een kennisplatform dat trainingen ontwikkelt en aanbied, onderzoek doet en kennisproducten ontwikkelt rond inhuisplaatsen.

 

Het Gezinspiratieplein maakte bijvoorbeeld een Maatschappelijke Business Case rond gezinshuizen. Een dergelijk onderzoek geeft antwoord op de vraag: wat kost professionele opvang van uithuisgeplaatste kinderen en wat levert het de maatschappij op?

 

Verder lezen

De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.