In Jeugddorp De Glind kunnen (uithuisgeplaatste) jongeren aan hun toekomst werken door hun talenten te ontwikkelen. Ze kunnen dit doen binnen de volgend gebieden:

 

Glind deelgebieden

 

Wonen

In Jeugddorp De Glind kunnen (uithuisgeplaatste) kinderen en jongeren met een complex trauma een thuis vinden bij gezinshuisouders. De hechte gemeenschap van professionals en bewoners biedt kinderen betrouwbare contacten, altijd en overal. Hierdoor groeit het vertrouwen en de veerkracht van kinderen, die vaak al diverse vormen van jeugdhulp hebben gehad. In De Glind kunnen ze uitgroeien tot evenwichtige personen. Tegelijk is het Jeugddorp een proeftuin voor vernieuwende initiatieven rond jeugdhulp. Denk aan een keurmerk voor gezinshuizen, kennisplatform voor gezinshuizen ‘het Gezinspiratieplein’ en kangoeroewoningen voor families met gehandicapte kinderen.

 

Bedrijven en organisaties actief binnen het domein wonen:

  • Intermetzo: landelijke zorgorganisatie met diverse gezinshuizen en woongroepen in De Glind.
  • Gezinshuis.com: start gezinshuizen en ondersteunt gezinshuisouders middels een ondernemende en eigentijdse franchiseformule.
  • De Wijde Mantel: kleinschalige, duurzame woonvorm voor gehandicapte kinderen en hun (pleeg-)ouders.
  • ’s Heerenloo: zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Juzt: opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
  • Keurmerk Gezinshuizen: landelijk Keurmerk voor gezinshuizen.

Leren

Ook voor kwetsbare jongeren met een afstand tot het reguliere onderwijs en/of de arbeidsmarkt zijn er in het Jeugddorp mogelijkheden om stappen te zetten naar de toekomst. Door deel te nemen aan het (speciaal-) onderwijs, door het volgen van een leerwerktraject of het doen van een (praktijk-) stage. Er zijn in De Glind binnen diverse sectoren leer- en werktrajecten ontwikkeld. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven. Hierdoor is werken en leren in het Jeugddorp niet alleen een leuk en leerzaam, maar ook een strategische stap naar de toekomst.

 

Bedrijven en organisaties actief binnen het domein leren (werken):

Vrijetijd

Naast het wonen en/of leren nemen (vrijetijds-)activiteiten een heel belangrijke plek in binnen Jeugddorp De Glind. Even ‘je eigen ding’ doen en op een ongedwongen manier sociale en fysieke vaardigheden op doen. Hiervoor is in De Glind dan ook veel ruimte. Er is een breed aanbod van sport en vrijetijd voor jongeren met een zorg vraag. Maar ook voor bezoek is er genoeg te doen! Zo bieden de sociale ondernemers in De Glind MVO workshops voor particulieren en bedrijven. Deze workshops worden gegeven door de jongeren uit de leer- en werktrajecten. Zo wordt leren letterlijk en figuurlijk verbonden aan de praktijk.

 

Bedrijven en organisaties actief binnen het domein vrijetijd:

  • Xportliever De Glind: sport en vrijetijd voor jeugd met (specifieke) zorgvragen.
  • DOK14: biedt MBO workshops voor bedrijven en particulieren die worden gegeven door de jongeren uit de leerwerktrajecten.
  • Recreatie: De Glind heeft nog veel meer te bieden als het om recreatie gaat. Zo is er een prachtig buitenzwembad, een kinderboerderij, manege, camping, grand café en zijn er diverse wandelpaden. Ook worden er jaarlijks tal van evenementen georganiseerd. Meer weten? Zie glind.nl.

Samen-leven

Wat Jeugddorp De Glind bijzonder maakt is dat deze drie leergebieden in verbinding staan met elkaar. Ze werken niet afzonderlijk maar samen en versterken zo elkaar! Helemaal uniek is dat dit gebeurt in de context van een dorpse setting. Het Jeugddorp is een combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een (dorps)gemeenschap. De lijntjes zijn kort, de sociale controle groot. Alles is geregeld. En als het niet geregeld is, weten we elkaar te vinden. Zo werken we samen aan een perspectiefvolle toekomst voor de jongeren in Jeugddorp De Glind!

 

Bedrijven en organisaties actief binnen het domein samen-leven:

De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.