De Rudolphstichting verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de Rudolphstichting en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie.

 

College bescherming persoonsgegevens

De Rudolphstichting verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving. De Rudolphstichting behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

 

Cookies

De website www.rudolphstichting.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van de Rudolphstichting beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat de Rudolphstichting na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De Rudolphstichting gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de website van de Rudolphstichting.

 

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

 

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Via deze cookies krijgt de Rudolphstichting inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De Rudolphstichting kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. 

 

Facebook

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via de Rudolphstichting cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website van de Rudolphstichting bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

 

Twitter

De Rudolphstichting plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Rudolphstichting website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

 

YouTube

De Rudolphstichting maakt gebruikt van YouTube om video's te embedden op de website. YouTube maakt alleen cookies aan als u een YouTube-filmpje afspeelt, deze plaatst YouTube om het bekijken van de video's mogelijk te maken. Daarnaast plaatst YouTube mogelijk cookies om haar gebruikers beter te begrijpen.

Een YouTube-filmpje kan advertenties bevatten. De advertentie leverende website kan zelf ook cookies plaatsen.

 

Beveiliging

De Rudolphstichting heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

 

Wijziging van Privacy Statement

De Rudolphstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.
EVS