De Rudolphstichting heeft een viertal werkgebieden waaronder diverse programma's en projecten vallen. De werkgebieden zijn:

 

 • Inhuisplaatsen bevorderen
 • Kwaliteit van gezinshuizen
 • Deskundigheid gezinshuisouders
 • Jeugddorp De Glind

 

Actuele projecten

 • Alliantie Kind in Gezin: op naar 10.000 inhuisplaatsingen

  alliantie-kind-in-gezinVoor de gemiddelde Nederlander is het de gewoonste zaak om in een gezin op te groeien. Voor een kind dat uit huis is geplaatst, geldt dat niet. Dit kan en moet anders. Lees meer

 • Jeugddorp-project 'Speeltoestellen'

  Familie Wildeman 11 verkleindIn Jeugddorp De Glind wonen 120 uithuigesplaatste kinderen in 25 gezinshuizen. Graag maken we van alle gezinshuistuinen een plek waar kinderen lekker kind kunnen zijn. Want de Rudolphstichting vindt: elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien.

  Lees meer
 • Amigo

  Amigo 2016 2In Jeugddorp De Glind loopt het maatjesproject AmiGO voor uithuisgeplaatste kinderen. Er zijn reeds wat koppels (maatje+kind of maatje+kind+getrainde bezoekhond) gevormd, tijd voor een tweede ronde! Iets voor u, kom naar de info-avond of meld direct aan.

   

  Lees meer
 • Gezinspiratieplein: opleiding & onderzoek

  kennisCursussen of trainingen zijn belangrijk om kennis op peil te houden. Ook voor professionele ouders is dit belangrijk om iedere dag goede zorg te kunnen geven aan de hun toevertrouwde kinderen. 

  Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3

 

De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.