Familie Wildeman 11 verkleindIn Jeugddorp De Glind wonen 120 uithuigesplaatste kinderen in 25 gezinshuizen. Graag maken we van alle gezinshuistuinen een plek waar kinderen lekker kind kunnen zijn. Want de Rudolphstichting vindt: elk kind verdient het om veilig, kansrijk en eigenlijk zo gewoon mogelijk op te groeien.

Omvang project
Ruimte is er genoeg in de achtertuinen van Glindse gezinshuizen. Een van de voordelen van ons Jeugddorp. De gezinshuizen uit het Jeugddorp hebben behoefte aan buitenspeelgoed voor hun achtertuin, denk aan een speelhuisje, trampoline, schommel of zandbak.

In 2017 is ‘Speeltoestellen Jeugddorp’ een van de projecten van de Rudolphstichting. We zoeken donateurs, verbinden diaconieen aan het project en doen aan fondsenwerving.

Benodigd bedrag
Voor het project ‘Speeltoestellen Jeugddorp’ is circa 35.000 euro nodig.

Het belang van buitenspelen
Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Klimmen, zand en water voelen, contact met andere kinderen. Je hoofd wordt rustig en je spieren sterker. Belangrijk voor de 120 kinderen die in Jeugddorp De Glind in 25 gezinshuizen wonen. Kinderen en jongeren die vanwege hun thuissituatie gedragsproblemen hebben of achterlopen in hun emotionele en fysieke ontwikkeling. In het Jeugddorp is gewoon spelen soms bijzonder: een getraumatiseerde puber van 14 bijvoorbeeld kan veel plezier hebben van een nestschommel. En autistische kinderen genieten erg van zand en water.

Rudolphstichting in het Jeugddorp
De Rudolphstichting zet zich in voor uithuisgeplaatste kinderen en maakt zich sterk voor opvang in huiselijke en professionele gezinshuizen, bij gezinshuisouders. Met in het bijzonder de 25 gezinshuizen van Jeugddorp De Glind, het dorpje waar ons werk 100 jaar geleden begon en nog altijd wordt gedaan.

Het gewone leven, dus ook gewoon lekker buitenspelen, is iets wat uithuisgeplaatste kinderen nodig hebben om op te groeien tot zelfredzame volwassenen. In het Jeugddorp doet de kracht van het gewone leven zijn werk. Wij zeggen dan ook: “een schommel is meer dan een schommel in het Jeugddorp”.

 

Lees voor meer informatie over dit project de Rudolphkrant van het voorjaar 2017

De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.