De Rudolphstichting zet zich sinds 1927 als vereniging van kerken (PKN) in voor de toekomst van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren.

Bent u ambtsdrager, diaken of betrokken bij de ZWO-commissie binnen uw gemeente en wilt u iets betekenen op het gebied vna inhuisplaatsen of voor de ontwikkeling van Jeugddorp De Glind?  Overweegt u dan eens de volgende mogelijkheden:  

 • Organiseer een collecte
  • Ter ondersteuning van een collecte om gemeenteleden te informeren en the enthousiasmeren over het gekozen doel, kunt u aanvullende informatie over het werk van de Rudolphstichting hier downloaden
 • Word gratis lid met uw diaconie
  Door gratis lid te worden met uw diaconie steunt u innovatieve projecten voor de jeugdzorg door heel Nederland. Uw lidmaatschap levert niet alleen voor ons maar ook voor up wat op!
  • Als lid van de Rudolphstichting heeft u indpraak tijdens de jaarlijkse ledenvergadering direct invloed op de vernieuwing van de jeugdzorg in Nederland.
  • De Rudolphstichting voert namens u diaconaal werk uit voor jongeren, met ondersteuning van Kerk in Actie.
  • Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen door middel an de Rudolphkrant en een e-mail nieuwsbrief.
  • U mag met uw diaconie gratis vergaderen in multifunctioneel centrum Glindster (bijvoorbeeld in combinatie met een presenatie door een medewerker van de Rudolphstichting).

 

Vul het aanmeldformulier in om lid te worden met uw diaconie.

De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.