De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 diaconie├źn van de Protestantse Kerk in Nederland. Met een klein, professioneel team werken we aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.

 

De leiding is in handen van dhr. Ir. G.C.M. (Gerard) de Jong, directeur.

 

Bestuur

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, dat bestaat uit:

Dhr. E. den Besten (voorzitter)

Dhr. Drs. P.J.C. Keizer (penningmeester)

Mw. Ds. C.A. Beeuwkes-van Ede
Mw. I. Bos

Mw. Drs. P.H. Lobregt - van Buuren

Dhr. Drs. Ir. Ing. P. van Veen

Dhr. Mr. A.J. Stokkers

Mw. M. Oosting

Mw. C.E.H.M. Backhuijs - Raijmakers

 

Beloningsbeleid

De Rudolphstichting volgt de CAO Jeugdzorg voor al haar medewerkers. De directeursfunctie is ingeschaald in schaal 14. Deze inschaling is getoetst aan en in overeenstemming met het advies van de Commissie Wijffels betreffende salarissen van directeuren van goede doelen organisaties. Tevens is deze inschaling getoetst aan de 'Regeling beloning directeuren van goede doelen' (van het VFI); de score op deze adviesregeling is 390 BSD punten.

 

Bestuursleden krijgen voor hun inspanningen alleen de reiskosten vergoed. Bij verjaardagen en aan het einde van het jaar ontvangen bestuursleden een kleine attentie.

 

Gedragscde

Wij zijn aangesloten bij Nederland Filantropieland en daarmee onderschrijven wij de gedragscode.

De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.