Ruimte scheppen voor jeugd' is het motto van de Rudolphstichting. Maar over welke ruimte hebben we het dan? En over welke jeugd?

 

In Jeugddorp De Glind wordt bijvoorbeeld ruimte geboden aan kinderen die uithuisgeplaatst zijn. We noemen hen ook wel 'kinderen in de knel': kinderen die in de thuissituatie niet tot groei en bloei kunnen komen. De Rudolphstichting biedt hen in De Glind alle ruimte om optimaal kind te kunnen zijn.

De uithuisplaatsing roept vaak vragen op bij de kinderen zelf: "Heb ik schuld aan de problemen thuis? Ben ik verantwoordelijk voor de situatie? Waarom moet ik weg uit m'n eigen huis?" De schuldvraag, de waaromvraag, en de zingevingsvraag liggen dan ook in De Glind voor het oprapen...

 

Binnen de Rudolphstichting zijn de rollen van de geestelijke verzorging en de identiteitsvragen opnieuw onder de aandacht gekomen. Want we willen kinderen ook ruimte bieden door hun vragen serieus te nemen, vanuit welke levensovertuiging of context die ook worden gesteld. Samen proberen te zoeken naar  zinvolle antwoorden en idee├źn. Het scheppen van ruimte voor kinderen is onlosmakelijk verbonden met de aanwezigheid van ruimte om samen met het kind te zoeken naar antwoorden.

 

Het kerkgebouw in De Glind symboliseert deze gedachte. Onder 'verschillende' daken kunnen volwassen en kinderen schuilen en onderdak vinden. Het kleurrijke kerkraam laat de wijd opengesperde armen zien van een volwassene waarin een kind zich kan werpen. Twee figuren zonder gezicht. Ze krijgen pas een gezicht in de ontmoeting met elkaar. Door een open gesprek. Met alle respect. Om zo ruimte te scheppen voor het kind in alle facetten.

 

> Het project Zin in Jeugdzorg is gestart om professionals te helpen op een goede manier om te gaan met identiteits- en levensvragen van kinderen en jongeren.

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.