Geschreven door Gerard de Jong

 

Het staat me nog levend voor de geest, de heftige gesprekken aan de keukentafel toen ik nog een klein jongetje was. Die gesprekken gingen altijd over investeringsbeslissingen. Over de vraag of mijn ouders die investeringen zich konden veroorloven en of het geld wel werd terugverdiend. Mijn ouders hadden een klein gemengd agrarisch bedrijf met weinig werkkapitaal. De investeringen raakten dan ook het voortbestaan van het bedrijf. Want de kosten gingen wel uit voor de baat.


Aan die keukentafel gesprekken van toen, moet ik nu als, pleitbezorger van gezinshuizen, regelmatig terugdenken. In de zorgsector is inmiddels een halt toegeroepen aan de ongebreidelde groei van budgetten. De transitie van de zorg naar gemeentes gaat gepaard met bezuinigingen. De noodzaak om daarom ook nu in de zorg te gaan kijken of investeringen renderen is daarmee evident. Ook hierbij geldt dat kosten uitgaan voor de baat. Waarbij de baat bovendien nog niet zo gemakkelijk te benoemen en te kwantificeren is. Daarnaast zijn we in de zorg niet gewend om naar kosten en baten van investeringen te kijken op het niveau van de cliënt. De instrumenten en ook expertise daarvoor ontbreken.

 

Dat maakt de studie naar de Social Return on Investment in gezinshuizen zo interessant (maatschappelijke Business Case Gezinshuizen). In de studie zijn, op zeer nauwgezette wijze, de effecten van opvang van kinderen in gezinshuizen in kaart gebracht. Verder is onderbouwd wat het maatschappelijke rendement is, zowel kwalitatief als kwantitatief, als deze effecten zich voordoen. Ook is bekeken hoe aannemelijk het is dat deze effecten zich voordoen. Daarmee ontstaat een reële inschatting van de kosten/baten van de investering in de levensloop van een uithuisgeplaatst kind. Uit de studie blijkt dat elke geïnvesteerde euro in een kind in een gezinshuis een opbrengst oplevert van €1,30.

 

Voor mijn ouders was het wel veel gemakkelijker geweest als ze hun beslissingen zo gefundeerd en op zo’n positieve prognose hadden kunnen baseren. Goed onderbouwd een rendement prognosticeren van 30% trekt elke investeerder over de streep. Ik hoop ook de gemeentes, als financier in het sociale domein.. Deze kinderen verdienen het!

 

De maatschappelijke Business Case Gezinshuizen is een samenwerking van het Gezinspiratieplein met jeugdhulpaanbieders Spirit, Ambiq, Intermetzo en Gezinshuis.com, adviesbureau Van Montfoort en de
Rudolphstichting. Het onderzoek is hier te downloaden.

 

 

 

 

 

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.