De Rudolphstichting zet zich in voor de ontwikkeling en het behoud van het Jeugddorp. 

  • Kennis en ervaring worden gebruikt voor de ontwikkeling en verbetering van zorg voor jeugd. Hierbij werken we niet alleen, maar brengen we partijen samen. Het Keurmerk Gezinshuizen die zich inzet voor het bereiken, ontwikkelen en vasthouden van de kwaliteit van een gezinshuis is daar een voorbeeld van.
  • Onze financiĆ«le middelen (huurinkomsten en donaties) worden ingezet voor het Jeugddorp en voor (vernieuwende) zorgprojecten. Daarmee maken we onder andere vrijetijds activiteiten voor de kinderen en jongeren mogelijk.
  • Bij het gebruik van ons onroerend goed (80 gebouwen en 80 hectare grond in De Glind) wordt als voorwaarde gesteld dat het gebruik bijdraagt aan het veerkrachtig opgroeien in het Jeugddorp. Zo ontstaan er werk-leerplekken en recreatie mogelijkheden.

Lees meer over lopende projecten

 

Historie Rudolphstichting

Meer dan 100 jaar geleden werd de Rudolphstichting opgericht om in De Glind een plek te bieden aan kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Dominee Rudolph legde in De Glind de basis voor het huidige Jeugddorp. Hij zorgde ervoor dat kinderen werden opgevangen bij boerengezinnen. De basis is nog altijd hetzelfde: een veilige plek bieden voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Nu zijn er 28 professionele gezinshuizen in het dorp waar kinderen een thuis vinden. 

 

Lees hier meer over onze historie

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.