In Jeugddorp De Glind kunnen (uithuisgeplaatste) jongeren aan hun toekomst werken door hun talenten te ontwikkelen. Ze kunnen dit doen binnen de gebieden wonen, leren, vrijetijd en samen-leven.

 

Wonen

In Jeugddorp De Glind kunnen (uithuisgeplaatste) kinderen en jongeren met een complex trauma een thuis vinden bij gezinshuisouders. In De Glind kunnen de kinderen en jongeren opgroeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.

 

Leren

Voor kwetsbare jongeren met een afstand tot het reguliere onderwijs en/of de arbeidsmarkt zijn er in het Jeugddorp mogelijkheden om stappen te zetten naar de toekomst. Door deel te nemen aan het (speciaal-) onderwijs, door het volgen van een leerwerktraject of het doen van een (praktijk-) stage. Er zijn in De Glind binnen diverse sectoren leer- en werktrajecten ontwikkeld.

 

Vrijetijd

De (vrijetijds-)activiteiten nemen een belangrijke plek in binnen Jeugddorp De Glind. Even ‘je eigen ding’ doen en op een ongedwongen manier sociale en fysieke vaardigheden ontwikkelen. Er is een breed aanbod van sport en vrijetijd voor jongeren met een zorg vraag.

 

Samen-leven

Wat Jeugddorp De Glind bijzonder maakt is dat drie leergebieden (wonen, leren en vrijetijd) in verbinding staan met elkaar. Het is uniek dat dit gebeurt in de context van een dorpse setting.

 

Lees meer over lopende projecten in het dorp

 

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.