Het Keurmerk Gezinshuizen is organisatorisch ondergebracht bij de Rudolphstichting. Door toepassing van externe methoden (ISO) en samenwerking met het Keurmerk Instituut wordt onafhankelijkheid van het keurmerk gegarandeerd.

 

De Rudolphstichting heeft als ambitie om opvang in gezinsvormen te bevorderen en bij te dragen aan de kwaliteit van deze vorm van jeugdhulpverlening. Daarom stelt de Rudolphstichting graag haar kennis, tijd, geld en mankracht beschikbaar voor het verzorgen van en ondersteunen bij het Keurmerktraject.

 

Adviescommissie
Het keurmerk streeft er naar zo actueel en praktijkgericht mogelijk te zijn. Daarom is de Adviescommissie Keurmerk Gezinshuizen opgericht. Deze commissie adviseert onder meer over zaken als de continuïteit, het behalen van beoogde doelen, de toepasbaarheid van het Keurmerk in andere zorgsectoren en organisatievormen van gezinshuizen en de aansluiting van het Keurmerk bij nieuwe ontwikkelingen in de jeugdzorg. Ook legt de Commissie signalen en inzichten met betrekking tot de certificeringsnormen van het Keurmerk voor.

 

De Adviescommissie Keurmerk Gezinshuizen bestaat uit:

  • Mevrouw L. Janssen, juridisch adviseur en opleider in (jeugd)zorg en welzijn (www.lydiajanssen.nl).
  • Mevrouw M. Noordegraaf, pedagoog en lector Jeugd en Gezin (http://www.che.nl/nl-nl/onderzoek/jeugd-en-gezin).
  • Mevrouw L. de Jong, pedagoog en trainer en adviseur kwaliteit pedagogiek en jeugdzorg (www.luciedejong.nl).
  • De heer G. de Jong, directeur van de Rudolphstichting.
  • Mevrouw E. de Jong, coördinator Keurmerk Gezinshuizen.

Ontwikkelpartners
Het Keurmerk bestaat sinds 2014. Het is ontwikkeld door de Alliantie Kind in Gezin en de Rudolphstichting, met medewerking van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ), ’s Heeren Loo, Gezinshuis.com, Trias Jeugdhulp, Intermetzo (afdeling Joozt), Stichting Perspectief, Van Ham Organisatie & Advies, LRQA en Present24x7 en de beroepsvereniging voor gezinshuisouders in Nederland.

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.