kwaliteitscriteria martine noordegraafSteeds meer kinderen die niet thuis of bij familie kunnen wonen, vinden een plek in een gezinshuis. Daardoor is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In overleg met Gezinshuisouders en andere betrokkenen hebben experts (waaronder Keurmerk Gezinshuizen) deze criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

ISO en HKZ zijn bekende termen op het gebied van kwaliteitsnormen. Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op ISO-normen. Momenteel verkennen we of het ook mogelijk is om het Keurmerk Gezinshuizen op andere kwaliteitssystemen toe te passen. We kijken daarbij naar het bestaande HKZ en het improvementmodel van Stichting Bim.

20180921 150435 verkleind“Wij hoorden in 2012 van het Keurmerk Gezinshuizen en werden enthousiast. Inmiddels zitten wij in onze tweede keurmerkcyclus.” Aan het woord is Lobke. Samen met haar man Jos en zes gezinshuiskinderen in de leeftijd van 9 tot 22 jaar vormen zij gezinshuis Lana in het Noord-Brabantse Mill. “Bij de start van het Keurmerk vonden wij vooral de reflectie op jezelf verrijkend. Het Keurmerk liet ons onszelf onder de loep nemen en dat is heel belangrijk. Want wij als gezinshuisouders zijn de motor, het staat of valt met hoe wij in balans zijn of weer in balans kunnen komen.”

“Joost en ik hadden als doel om binnen een jaar het traject van het Keurmerk Gezinshuizen te doorlopen. Niet dat we er een heel jaar druk mee waren, in het najaar van 2016 ben ik er eens echt goed voor gaan zitten. En toen ik er echt de tijd voor nam, bleek het ook goed te doen.” Aan het woord is Saskia Verzijl die samen met haar man Joost gezinshuis ‘Samen Verder’ runt in Jeugddorp De Glind.

Op donderdag 21 september ontving Gezinshuis ‘Samen Verder’ in Jeugddorp De Glind haar ‘Keurmerk Gezinshuizen’. Een bijzonder exemplaar; want het 100e certificaat op rij. ‘Samen Verder’ is nu een officieel gecertificeerd gezinshuis. Saskia Verzijl, gezinshuisouder geeft aan wat het belang is daarvan: “Wij zijn altijd bezig met de kinderen, daar draait het om, maar het kwaliteitssysteem van het Keurmerk dwingt je om een paar keer per jaar ook echt eens even goed naar het reilen en zeilen van je gezinshuis in zijn geheel te kijken.”

 

“In de Jeugdwet staat dat jeugdhulpaanbieders een kwaliteitssysteem moeten hebben. Het Keurmerk Gezinshuizen is een mooi voorbeeld van zo’n kwaliteitssysteem.” Aan het woord is wethouder Martin Velten van de gemeente Borne.

De organisatie van Keurmerk Gezinshuizen verwacht dat dit voorjaar het 100e gezinshuis zijn certificaat haalt. Nog zeker 80 gezinshuizen zijn in traject om ook gecertificeerd te worden. Het Keurmerk komt daarmee op een totaal van 180 deelnemende gezinshuizen.

uitreiking 50e keurmerkBegin december is het 50e Keurmerk Gezinshuis uitgereikt aan gezinshuis ‘Belle’ uit Heino.

Bij ‘Belle’ wonen zes kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. 1 Pleegkind, 5 gezinshuiskinderen en het echtpaar is ook nog achtervang voor een kind. Gezinshuisouders Wendy en Frits Belle vertellen: “Wij hebben veel (jaren) ervaring en op de een of andere manier zijn wij heel goed met kinderen met zeer zware problematiek.”

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.