Op donderdag 21 september ontving Gezinshuis ‘Samen Verder’ in Jeugddorp De Glind haar ‘Keurmerk Gezinshuizen’. Een bijzonder exemplaar; want het 100e certificaat op rij. ‘Samen Verder’ is nu een officieel gecertificeerd gezinshuis. Saskia Verzijl, gezinshuisouder geeft aan wat het belang is daarvan: “Wij zijn altijd bezig met de kinderen, daar draait het om, maar het kwaliteitssysteem van het Keurmerk dwingt je om een paar keer per jaar ook echt eens even goed naar het reilen en zeilen van je gezinshuis in zijn geheel te kijken.”

 

In een gezinshuis (zo’n 700 in Nederland) worden zo’n 3 tot 6 uithuisgeplaatste kinderen opgevangen. Kinderen met complexe problematiek vinden bij professionele gezinshuisouders een veilig plek om te herstellen en te ontwikkelen. Elly de Jong, projectleider van het Keurmerk Gezinshuizen vertelt: “Elke behaalde certificering is een mooie prestatie van een gezinshuis. Dit exemplaar wordt extra in het zonnetje gezet omdat het de 100e is. Wat aangeeft dat de het Keurmerk Gezinshuizen een kwaliteitskader is wat stevig voet aan de grond heeft binnen de branche van gezinswonen.”

 

Professioneel opvoeden

“Het Keurmerk Gezinshuizen gaat over de kwaliteit van professioneel opvoeden. De deskundigheid van gezinshuisouders en de afspraken over de kinderen en jongeren komen erin terug. Het is belangrijk om niet alleen kwaliteit te leveren, maar die ook te borgen en zwart op wit te hebben voor zorgaanbieders, gemeenten en de ouders van kinderen. Een mooie mijlpaal dat 100 gezinshuizen in Nederland nu dit onafhankelijke keurmerk hebben.”, aldus Elly de Jong.

Gezinshuis.com, franchisegever voor gezinshuizen, is voorloper als het gaat om het aandringen op certificering. “Onze organisatie helpt startende en bestaande gezinshuizen onder andere bij het bereiken en vasthouden van een bepaald kwaliteitsniveau. Binnen onze franchiseformule stellen wij dan ook als voorwaarde dat je anderhalf jaar na de start van je gezinshuis het Keurmerk Gezinshuizen behaald hebt”, licht Yolande van Beusekom, formulemanager bij Gezinshuis.com toe.

 

Registratie en werkwijze

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, leggen gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vast in een kwaliteitsmap. De werkwijze van het gezinshuis wordt ieder jaar getoetst door middel van een gezinshuisaudit en een ISO-audit.

Het ontwikkelde kwaliteitssysteem is toepasbaar voor de zorgsectoren jeugdzorg, AWBZ, GGZ en LVG. Het Keurmerk is tevens toepasbaar in alle mogelijke organisatievormen van een gezinshuis: loondienst, franchise of vrijgevestigd/particulier.

 

100ste Keurmerk klein

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.