ISO en HKZ zijn bekende termen op het gebied van kwaliteitsnormen. Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op ISO-normen. Momenteel verkennen we of het ook mogelijk is om het Keurmerk Gezinshuizen op andere kwaliteitssystemen toe te passen. We kijken daarbij naar het bestaande HKZ en het improvementmodel van Stichting Bim.

Deze ontwikkeling is ingegeven door de ontwikkelingen bij een van onze grootste afnemers; de franchisegever voor gezinshuizen, Gezinshuis.com. Zij ontwikkelt en implementeert momenteel een eigen kwaliteitsconcept (improve360, op basis van eerder genoemd improvementmodel) dat samen met de franchiseformule het totaalconcept Radius* vormt. Een totaalconcept waarbinnen alles plaatsvindt rond kwaliteit, toetsing, dossiers, monitoring leefklimaat, e-learning, certificering, vragenlijsten, administratie, 360-graden feedback, en meer.

Wij volgen actief en nauwlettend de ontwikkeling van Radius, wij wonen ter controle bijvoorbeeld toetsingen bij. Keurmerkzaken worden opgenomen in Radius volgens de kwaliteitscriteria die passen bij het Keurmerk Gezinshuizen. Einddoel is dat het Keurmerk Gezinshuizen en het kwaliteitssysteem van Radius met elkaar integreren.

 

*Uitgebreide informatie over Radius ontvangen de bij hen aangesloten gezinshuizen van Gezinshuis.com

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.