kwaliteitscriteria martine noordegraafSteeds meer kinderen die niet thuis of bij familie kunnen wonen, vinden een plek in een gezinshuis. Daardoor is er behoefte aan duidelijke kwaliteitscriteria voor deze kleinschalige vorm van jeugdhulp. In overleg met Gezinshuisouders en andere betrokkenen hebben experts (waaronder Keurmerk Gezinshuizen) deze criteria opgesteld: de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

 

De Kwaliteitscriteria zijn maandag 24 juni gepresenteerd tijdens het symposium De kwaliteit van gezinshuizen. In het document is onder andere de definitie van een gezinshuis vastgesteld, worden kenmerken van een gezinshuis benoemd en wordt de gedeelde visie op zorg voor jeugd in gezinshuizen beschreven. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de kwaliteitscriteria voor een gezinshuis. Dit aan de hand van vier bouwstenen.

 

Lees hier meer en bekijk het document

 

Hoe nu verder?

Het voornemen bestaat dat het recent opgerichte Platform Gezinshuizen gaat zorgdragen voor de verdere implementatie van de kwaliteitscriteria. Het platform Gezinshuizen behartigt specifiek de belangen van gezinshuizen.

In het platform zitten hebben deze partijen zitting:  

Jeugdzorg Nederland, VGN, GGZ, Gezinshuis.com, Driestroom, Present 24/7, AKIG, Hogescholen, NJI, Losse zetel voor Jeugdbescherming (afhankelijk van thema) en een losse zetel voor Jongerenparticipatie (afhankelijk van thema).

 

Is naast deze criteria het Keurmerk Gezinshuizen nodig?

Ja. Met het Keurmerk Gezinshuizen kan een gezinshuis aantonen en zichtbaar maken hoe ze werken aan kwaliteit en transparantie. De normen en de Kwaliteitsmap van Keurmerk Gezinshuizen sluiten aan bij de kwaliteitscriteria. Keurmerk Gezinshuizen heeft de inhoud van de kwaliteitsmap vergeleken met de criteria.

 

- de foto is gemaakt door Martine Noordegraaf -

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.