In de certificeringscyclus van het Keurmerk Gezinshuizen© is bepaald dat er ieder jaar twee audits zijn: een gezinshuis-audit en een ISO-audit.

 

Voor de gezinshuis-audit kan iedere organisatie zelf auditoren werven. Gezinshuis-auditoren kunnen collega’s zijn van eenzelfde organisatie, maar mogen niet in hetzelfde gezinshuis werkzaam zijn.

 

Alle auditoren die de gezinshuis-audit uitvoeren, zijn verplicht ingeschreven in het register van gezinshuis-auditoren van Keurmerk Gezinshuizen. De geregistreerde auditoren voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Auditoren hebben het deelnamecontract Keurmerk Gezinshuizen ondertekend en betalen jaarlijks € 200,- deelnemerskosten.
  2. Auditoren hebben een relevante vooropleiding (minimaal MBO).
  3. Auditoren hebben relevante ervaring (in de zorg/jeugdzorg).
  4. Auditoren hebben een Training ISO-9001 gevolgd.
  5. Auditoren hebben een Training Kwalitatieve Interviews gevolgd.
  6. Auditoren voeren minimaal zes gezinshuis-audits per jaar uit.
  7. Auditoren scoren minimaal voldoende op de jaarlijkse evaluatie (op basis van evaluaties door gezinshuizen).

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.