De certificeringscyclus van Keurmerk Gezinshuis kent de volgende stappen:

 

Certificaat behalen (jaar 1)

  1. Aanmelden bij Keurmerk Gezinshuizen
  2. Aan de slag met het certificeringstraject en de Kwaliteitsmap
  3. Gezinshuisaudit door onze auditoren
  4. ISO-audit door auditoren van het Keurmerk Instituut
  5. Na positieve beoordeling: uitreiking certificaat Keurmerk Gezinshuizen. Het certificaat is drie jaar geldig.

Certificaat bijhouden (Jaar 2 en jaar 3)

6. Gezinshuisbeoordeling door de gezinshuisouders

7. Herhaling van de gezinshuisaudit en ISO-audit. Na drie jaar start een nieuwe auditcyclus.

 

Kosten Keurmerk Gezinshuizen

Hieronder een indicatie van de kosten van het certificeringstraject. De daadwerkelijke kosten zijn onder meer afhankelijk van de voorzieningen bij de jeugdzorgaanbieder (eigen auditoren), individuele of groepsdeelname en van eventuele subsidies.
(Prijzen exclusief BTW, tenzij anders vermeld)

 

Kwaliteitsmap (eenmalig) € 300,- (incl. BTW)
Jaarlijkse deelname € 300,-
Gezinshuisaudit door onze auditoren € 250,- 
ISO-audit door Keurmerkinstituut
Initiële- of herhalingsaudit € 870,-
1e controle audit  € 608,-
 
2e controle audit € 608,-
 

 
 

 

 

 

 

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.