Familie Wildeman 5verkleind

Jeugddorp De Glind vangt ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen op. Ze vinden een veilige, huiselijke plek in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Gezinshuisouders zijn er 24 uur per dag voor de kinderen.

 

Het verschil tussen een gezinshuis en een pleeggezin is het aantal kinderen en de problematiek van de kinderen (zwaarste groep). Gezinshuisouders nemen kinderen op in hun eigen gezin. In een gezinshuis wonen, naast eigen, biologische kinderen, 3 tot 6 ‘opgenomen’ kinderen. De gezinshuisouders zijn professionele opvoeders die er hun werk, hun bestaan van hebben gemaakt om beschadigde, getraumatiseerde kinderen op te vangen.  Er zijn circa 900 gezinshuizen in Nederland.

 

In Jeugddorp De Glind richten wij ons op de fysieke en sociale duurzaamheid. In het geval van de Rudolphstichting richt sociale duurzaamheid zich op de opvang en acceptatie van kinderen en jongeren. En bij de fysieke duurzaamheid richten wij ons op energie, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Hierdoor zorgen wij voor de kwetsbare kinderen en voor de toekomst van onze planeet.

 

In de aankomende jaren willen wij 3 verschillende panden gaan moderniseren en vooral duurzamer maken. Een aantal huizen uit de jaren vijftig- en zestig zijn toe aan een ‘groene’ omslag, zodat ze weer zeker 50 jaar kunnen dienen als woning voor kwetsbare kinderen.

 

Per woning is er €250.000 nodig. Hiervoor zijn wij opzoek naar kerken die willen helpen met het opknappen en verduurzamen van huizen. Is uw diaconie of kerk hier in geïnteresseerd?

Neem dan contact met ons op of doneer direct.

 

De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen op het gebied van individuele ontwikkelingen, leefomgeving en woonprojecten. Dit is een project op het gebied van wonen; opknappen van het gezinshuis!

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.