Gezinshuis adopteren

Toekomstbestendig maken van een gezinshuis

Rudolphstichting komt graag in contact met kerken die een verouderd gezinshuis willen adopteren. Het betreft financiële steun, eventueel verspreid over enkele jaren, voor het opknappen, verbouwen en verduurzamen van een woning. Zodat deze weer decennialang kan dienen als veilig thuis voor kwetsbare kinderen.

De Glind en haar gezinshuizen

Jeugddorp De Glind vangt ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen op. Ze vinden een veilige, huiselijke plek in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Gezinshuisouders zijn er 24 uur per dag voor de kinderen. Het verschil tussen een gezinshuis en een pleeggezin is het aantal kinderen en de problematiek van de kinderen (zwaarste groep). In een gezinshuis wonen, naast eigen kinderen, 3 tot 6 kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. De gezinshuisouders zijn professionele opvoeders die er hun werk, hun bestaan van hebben gemaakt om beschadigde, getraumatiseerde kinderen op te vangen.  Er zijn circa 900 gezinshuizen in Nederland.

Helpt u ons?

In de aankomende jaren willen wij 3 verschillende panden gaan moderniseren en vooral duurzamer maken. Een aantal huizen uit de jaren vijftig- en zestig zijn toe aan een ‘groene’ omslag, zodat ze weer jarenlang dienen als woning voor kwetsbare kinderen. Per woning is €250.000 nodig.

Is uw diaconie of kerk geïnteresseerd in het adopteren, het verduurzamen van een gezinshuis? Neem dan contact met ons op of doneer direct.