Gezinshuis adopteren

Gezinshuis opknappen en verduurzamen

Op de foto ziet u Ringlaan 8. Een heerlijk ruim en gezellig huis in De Glind, het dorp waar al decennialang getraumatiseerde kinderen een veilig thuis vinden. In dit huis hebben al vele tientallen kinderen gewoond die niet bij hun ouders konden opgroeien. Het echtpaar dat hier jarenlang een gezinshuis runde, is met pensioen gegaan.

 

Voordat nieuwe gezinshuisouders hier weer een thuis van kunnen maken, moet er wel wat gebeuren; het pand is verouderd en niet meer van deze tijd. Rudolphstichting wil met steun van kerken het huis opknappen en verduurzamen. Zodat het huis, van bouwjaar 1972, weer helemaal toekomstbestendig is en ingezet kan worden voor de opvang van kwetsbare kinderen.

Helpt u ons?

Totale projectomvang

In de aankomende jaren willen wij 3 verschillende panden gaan moderniseren, opknappen en vooral duurzamer maken. Een aantal huizen in het Jeugddorp uit de jaren vijftig- en zestig zijn toe aan een ‘groene’ omslag, zodat ze weer jarenlang dienst kunnen doen als woning voor kwetsbare kinderen. We beginnen met Ringlaan 8.

‘Adopteer een gezinshuis’: Ringlaan 8

Dit woonproject, het opknappen/’groen’ maken van het verouderde gezinshuis aan de Ringlaan 8, omvat: de isolatie van de woning, de plaatsing van zonnepanelen, de aanleg van duurzame verwarming en het opknappen van de badkamers en de keuken.
Om Ringlaan 8 weer toekomstbestendig te maken, zodat het weer jarenlang een veilige thuishaven kan zijn voor kinderen is een bedrag van €150.000,- nodig.

Voorwaarden/bedragen/verwachtingen

Rudolphstichting gaat graag met kerken in gesprek die zich voor 1, 2 of 3 jaar aan dit grote woonproject willen verbinden en financieel met een gift willen bijdragen aan het verduurzamen en opknappen van dit gezinshuis.
Onze gedachten gaan in de richting van jaarbedragen van 5000, 10.000, 25.000 of 50.000 euro* per jaar.

Er zijn verder geen speciale voorwaarden aan dit project verbonden, dit kan per kerk verschillen en hierin sluiten we graag ook aan bij uw mogelijkheden, wensen en behoeften.

Als uw diaconie zich aan dit project verbindt, dan vinden wij het uiteraard heel leuk om u persoonlijk in De Glind te ontvangen. We laten u dan graag het Jeugddorp én Ringlaan 8 zien. Als een delegatie van uw gemeente diaconaal de handen uit de mouwen wil steken, dan kunnen we zorgen voor een mooie bouw- of tuinklus. Ook verzorgen we graag, samen met u, het informeren van de gemeenteleden en hun betrokkenheid bij –voortgang van- het project.
Dit alles in afstemming met u, aansluitend op de wensen en behoeften van uw diaconie en kerkelijke gemeente.

(*Mochten deze bedragen geenszins in de mogelijkheden van uw gemeente en uw diaconie liggen, dan is uw steun uiteraard nog steeds van harte welkom. Elke euro telt, is waardevol en goed besteed in het Jeugddorp.)

Achtergrondinformatie – De Glind en haar gezinshuizen

Jeugddorp De Glind vangt ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen op. Ze vinden een veilige, huiselijke plek in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Gezinshuisouders zijn er 24 uur per dag voor de kinderen. Het verschil tussen een gezinshuis en een pleeggezin is het aantal kinderen en de problematiek van de kinderen (zwaarste groep). In een gezinshuis wonen, naast eigen kinderen, 3 tot 6 kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. De gezinshuisouders zijn professionele opvoeders die er hun werk, hun bestaan van hebben gemaakt om beschadigde, getraumatiseerde kinderen op te vangen. Er zijn circa 900 gezinshuizen in Nederland.