De Rudolphstichting zet zich sinds 1927 als vereniging van kerken (PKN) in voor de toekomst van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren.

Bent u ambtsdrager, diaken of betrokken bij de ZWO-commissie binnen uw gemeente en wilt u iets betekenen op het gebied van inhuisplaatsen of voor de ontwikkeling van Jeugddorp De Glind?  Overweegt u dan eens de volgende mogelijkheden:  

 • Organiseer een collecte
  • Ter ondersteuning van een collecte om gemeenteleden te informeren en te enthousiasmeren over het gekozen doel, kunt u aanvullende informatie over het werk van de Rudolphstichting hier downloaden
 • Word gratis lid met uw diaconie
  Door gratis lid te worden met uw diaconie steunt u innovatieve projecten voor de jeugdzorg door heel Nederland. Uw lidmaatschap levert niet alleen voor ons maar ook voor u wat op!
  • Als lid van de Rudolphstichting heeft u inspraak tijdens de jaarlijkse ledenvergadering direct invloed op de vernieuwing van de jeugdzorg in Nederland.
  • De Rudolphstichting voert namens u diaconaal werk uit voor jongeren, met ondersteuning van Kerk in Actie.
  • Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen door middel an de Rudolphkrant en een e-mail nieuwsbrief.
  • U mag met uw diaconie gratis vergaderen in multifunctioneel centrum Glindster.

 

Vul het aanmeldformulier in om lid te worden met uw diaconie.

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.