De  Rudolphstichting werkt met tal van partijen en organisaties samen om de vernieuwende projecten tot een succes te maken. Een aantal van deze organisaties kiest bewust voor het hanteren van een lager tarief,  'doneren' het werk of sponsoren de Rudolphstichting op een andere manier.  

 

Wij bedanken de volgende organisaties in het bijzonder:

 

LILIANELogo Door een unieke samenwerking tussen Liliane BV en de Rudolphstichting en de bijdrage van een donateur, kunnen gezinshuizen in Nederland vanaf oktober 2013 bij de Rudolphstichting een aanvraag indienen voor een kwalitatieve en duurzame LILIANE poppenvilla. De samenwerking loopt tot en met 2017. Meer informatie leest u op de website van Liliane BV.
 
atriv Atrivé heeft meerdere nieuwbouwtrajecten van de Rudolphstichting begeleidt. Denk aan het Kinderhospice, De Wijde Mantel en dorpscentrum Glindster. Daarnaast adviseert Atrivé de Rudolphstichting over het beheer en de inzet van het onroerend goed in De Glind. Meer informatie leest u op de website van Atrivé.
  
Phaos Phaos, adviesbureau voor organisatieontwikkeling, ondersteunt de Rudolphstichting financieel en door begeleiding tijdens projecten. De Rudolphstichting heeft met Phaos samengewerkt in het opzetten van het Kinderhospice en De Wijde Mantel. Voor meer informatie kijkt u op de website van Phaos.

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.