Tinyhouse 116+ jongeren laten wennen aan zelfstandig wonen, met mogelijkheid tot het terugvallen op een gezinshuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk kind verdient het om veilig, kansrijk en zo gewoon mogelijk op te groeien. Ook als eigen ouders dat niet kunnen bieden. Elke jongere verdient een veilig thuis en een plek in de gemeenschap. In Jeugddorp De Glind zet de Rudolphstichting zich in voor deze doelen.

Na de 18e verjaardag stopt de jeugdhulp- en soms blijven ze wonen bij hun gezinshuis tot hun eenentwintigste -  en is het de bedoeling dat de jongeren zelfstandig gaan wonen en uit het gezinshuis gaan. Maar net als bij “gewone”gezinnen is niet ieder kind van die leeftijd al zo ver om zelfstandig te gaan wonen. Dit geldt zeker voor deze kwetsbare jongeren.

De Rudolphstichting wil samen met Jeugddorp-partners een project bieden dat helpt bij de overgang van een gezinshuisplek naar zelfstandig wonen elders in het land. De oplossing hiervoor ligt in woonruimten buiten een Glinds gezinshuis, maar wel in de nabijheid ervan. Een soort kamertraining in de achtertuin. Voor dit project zijn Tiny houses zeer geschikt.

Tiny houses
Tiny houses zijn kleine verplaatsbare huisjes voor 1 persoon. Alles is aanwezig, woon/slaapkamer, keuken, douche en toilet. Het is de bedoeling dat er in Jeugddorp De Glind 5 Tiny houses worden geplaatst bijvoorbeeld op het terrein of in de buurt van een gezinshuis. Een Tiny house kost €40.000.

Helpt u mee om ook 16+ jongeren een fijne woonplek te bieden ?

Aan welke werkgebieden draagt dit project bij?

 

  • Inhuisplaatsen bevorderen
  • Kwaliteit van gezinshuizen
  • Jeugddorp De Glind

 

 

 

 

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.