Waarom bestaan wij?

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wil dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.

Hoe doen we dit?

We bevorderen ontwikkelingsmogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door ons in te zetten voor opvang in gezinshuizen. We zetten ons in voor het opgroeien in een stimulerende woon-, leer- en leefomgeving.

Wat doen we?

Landelijk stimuleren wij deskundigheid, kwaliteit en innovatie op het gebied van gezinswonen en inhuisplaatsen. In Jeugddorp De Glind stimuleren wij het dorpswonen en werken wij vanuit de behoefte van het kind aan ontwikkeling en verbinding van de leefgebieden wonen, werken & leren, vrije tijd en dorpsgemeenschap.

 

 

 

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.