In De Glind en in de rest van Nederland ontwikkelt de Rudolphstichting vernieuwende projecten in de jeugdzorg. Wij richten ons op kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Voor hen ontwikkelen en ondersteunen wij gezinshuizen in heel Nederland. Ook zetten we ons in voor jeugddorp De Glind door voorzieningen te subsidiëren en grond en gebouwen te beheren. 

 

Voor wie doen we het?

De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben ze gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven.

 

Hoe doen we dat?

Bij het opzetten van nieuwe projecten werkt de Rudolphstichting altijd samen met andere organisaties of personen. Zij hebben een directe relatie met het werkveld waarvoor het project is bedoeld. Dit garandeert dat een project echt waardevol is en dicht bij de behoefte staat van kinderen en jongeren die de hulp nodig hebben.

 

In elk project werkt de Rudolphstichting toe naar verzelfstandiging, zodat het project ook zonder de financiële inbreng van de Rudolphstichting kan blijven bestaan. De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg.

 

Het doel is een omgeving te creëren waarin uithuisgeplaatste kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun toekomst. Sleutelwoorden die in alle projecten terugkomen:

  • Kleinschaligheid
  • Gewoon leven
  • Mogelijkheden en behoeften van het kind centraal

Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan de Rudolphstichting niet zonder de steun derden. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de Rudolphstichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uithuisgeplaatste kinderen.

De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.