Maak uw gemeente enthousiast

Als u hebt gekozen om in actie te komen voor De Glind, dan ondersteunen wij uw diaconie graag met informatie en promotiematerialen. Maak uw gemeenten enthousiast voor dit prachtige binnenlands diaconaat; kinderen weer zicht geven op een kansrijke toekomst.
Wij hebben basismaterialen, maar maken ook graag maatwerk met het logo van uw kerk erop. U kunt dit materiaal aanvragen via het aanvraagfomulier.

Folder van de Rudolphstichting

Bestel onze basisfolder

U kunt bij ons een folder bestellen waarin u informatie vindt over het werk van de Rudolphstichting. Deze folder kunt u bijvoorbeeld uitdelen voorafgaand aan een themacollecte in de kerk.

 

Bekijk hier de folder
Rudolphkrant zomer 2020

Bestel de Rudolphkrant

In de Rudolpkrant, die 2x per jaar verschijnt, staan achtergronden, interviews en informatie over onze projecten.
Uw diaconie ontvangt per post één exemplaar van de Rudolphkrant, maar u kunt ook een stapeltje (extra) bestellen voor uw leestafel of om uit te delen aan geïnteresseerden. Wij sturen ze graag naar u op.

Ontvangt u de Rudolphkrant nog niet? Laat het ons weten, dan zetten we u op de abonneelijst.

Bekijk hier nieuwste Rudolphkrant
Voorbeelden van een aangepaste folder voor uw kerk

Uw eigen flyer

Kiest u een speciaal (deel)project, zijn er speciale colletedata of heeft u een streefbedrag. Gaat u appeltaarten bakken of organiseert u een KerkFair? We maken graag samen met u reclame voor het goede doel. Wij kunnen flyers maken met het logo van uw kerk erop en de informatie die u wenst.
(Voor uw diaconie zijn hier geen kosten aan verbonden. De kosten gaan ook niet van giften of collecteopbrengst af, Rudolphstichting bekostigt deze materialen uit een andere inkomstenbron, zo gaat elke euro van kerken naar de kinderen in De Glind.)

Voorbeeld van slide voor uw presentatie

Op de beamer, in kerkblad of nieuwsbrief.

Als u op de beamer iets wilt vertellen over steun aan uithuisgeplaaste kinderen, dan helpen wij u graag. Laten weten of u 1 afbeelding nodig hebt, of meerdere. We verwerken graag de specifieke informatie van uw gemeente in een powerpointpresentatie of een enkele sheet.

Hetzelfde geldt voor teksten en afbeeldingen in uw kerkblad of digitale nieuwsbrief. Laat ons weten wat u nodig hebt (kort, lang, algemeen of over een bepaald project) en u ontvangt dit van ons.

Laat een filmpje zien

Daarnaast kunt u ook gebruik maken van videos. Hieronder vindt u alvast twee video’s die u kunt gebruiken.