Historie

Dominee R.J.W. Rudolph legde al in 1911 de basis voor de Rudolphstichting. Hij zag in grote steden kinderen waar niemand naar omkeek en hij werd met ontferming bewogen. Dominee Rudolph kocht op de Veluwe landbouwgrond waarop boeren zich konden vestigen, op voorwaarde dat zij enkele jongeren in hun gezin en bedrijf opnamen. Het begin van het Jeugddorp.

Oprichting van Jeugddorp De Glind - Ds. Rudolph

Inspiratie en opdracht

“Wie in de maatschappij buiten de boot valt, heeft behoefte aan een plek in een gezonde, sociale gemeenschap, die hem welkom heet en accepteert. En als zo’n gemeenschap nog niet bestaat, dan moet je hem zelf creëren.”

Vereniging van diaconieën

Dominee Rudolph overleed op jonge leeftijd. Na zijn overlijden sloegen diaconieën in heel Nederland de handen ineen om zijn werk voort te zetten. De Rudolphstichting werd opgericht. Vanaf de oprichting van deze ‘Vereniging ter verzorging van kinderen’ door de Gereformeerde Kerken in 1927 heeft de Rudolphstichting het dorpsconcept verder uitgebouwd. Het is nu een dorp waar onafhankelijk en met bezieling wordt gewerkt om kinderen een thuis en een toekomst te bieden. De gezinshuizen waren en zijn de kracht van De Glind.

Splitsing zorgverlener en goed doel/innovator

In 1994 werd Stichting Bredervoort opgericht en zij nam de uitvoering van de jeugdhulpverlening op zich. Stichting Bredervoort fuseerde in 1999 met andere instanties tot de Leo Stichting Groep die zich door fusies doorontwikkelde naar LSG-Rentray JOOZT en later naar Intermetzo. De huidige naam van de grootste zorgaanbieder in De Glind luidt Pluryn. Tweede, belangrijke zorgaanbieder is de kleine, innovatieve netwerkorganisatie Stichting Jeugddorp De Glind. Deze zorgaanbieder werkt vanuit het Glindse gedachtegoed dat zijn oorsprong kent bij dominee Rudolph; je hoort erbij en je doet mee!

Vanaf 1994 richtte Rudolphstichting zich met al haar middelen (giften, fondsenwerving, vastgoed, kennis) op innovatie in de jeugdzorg (landelijk en in en vanuit De Glind). Ook dragen wij bij aan de jeugdvoorzieningen, dorpsgemeenschap en duurzaamheid in het Jeugddorp.
Dit vanuit onze visie dat elk kind recht heeft op een inspirerende en veilige leefomgeving om op te groeien tot een gelukkige en evenwichtige volwassene. De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

Viering 100 jaar Jeugddorp De Glind

Al meer dan honderd jaar

In 2014 vierden we het 100-jarig jubileum van De Glind als Jeugddorp! Al in 1914 werden de eerste kinderen in het dorp opgenomen. Sinds die tijd is het dorp zich blijven ontwikkelen en is het flink gegroeid, maar de basis is nog altijd hetzelfde; een veilige plek bieden voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Verhalen, foto’s en filmpjes die de ontwikkeling van het Jeugddorp door de jaren heen laat zien, staan op de ‘Verhalensite Ouddorpsbewoners’.

Innovaties in de Jeugdzorg

Rudolphstichting is trots op alle projecten en organisaties waar ze in het verleden aan bij kon dragen. Vaak waren we initiator en betrokken bij de opstartfase. Maar net zoals het gaat met opgroeiende kinderen, de projecten staan inmiddels allemaal op eigen benen.
Wij zijn onder meer trots op dat wij hebben mogen bijdragen aan de start en de ontwikkeling van: