Wat is Jeugddorp De Glind?

De Glind is een gewoon klein dorpje met zo’n 700 inwoners. Het ligt in het midden van Nederland, tussen Amersfoort en Barneveld.
Het is een groen dorp, met een manege, agrarische bedrijven en lokale ondernemers. Oudere huizen en nieuwbouw wisselen elkaar af, ook is er een heuse villa, waar vroeger de dokter woonde. Aan het dorpsplein liggen de kerk en het dorpshuis. Tot zover een heel gewoon dorp.

Bijzonder wordt het als je weet dat in dit dorp al meer dan honderd jaar kinderen uit heel Nederland worden opgevangen. In de huidige tijd vangt 1 op de 5 gezinnen uithuisgeplaatste kinderen op. Ruim 120 kinderen vinden een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp. Vandaar de bijnaam ‘Jeugddorp’.

Door erbij te horen in de omgeving waar je woont, krijg je als kind weer ruimte, ontwikkel je eigenwaarde en zelfvertrouwen

Rudolphstichting en De Glind – die horen bij elkaar

Het dorp De Glind is onlosmakelijk verbonden aan de Rudolphstichting. Al vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang van kinderen in een gezin en in een dorpsgemeenschap. In 1914 begon dominee Rudolph op het platteland met de opvang van voogdijkinderen uit de steden. Zijn werk groeide uit tot de Rudolphstichting en Jeugddorp De Glind.
Anno nu biedt De Glind de combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in gezinshuizen; de ‘kracht van het gewone leven’. Kinderen kunnen in deze kleine, hechte dorpsgemeenschap weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen zijn onderwijs, vrijetijd en (speel)voorzieningen afgestemd op hun behoeften.

Ons werk, samen met u

De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban, al meer dan honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. In Jeugddorp De Glind vinden kinderen en jongeren weer een veilig thuis in een leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling.
Rudolphstichting steunt kinderen, gezinshuizen en algemene dorpszaken.

Steun ons

Wat is een gezinshuis

Een gezinshuis is woonopvang van 3 tot 6 uithuisgeplaatste kinderen in een gewoon huis in een gewoon gezin. Meer dan in leefgroepen of wooninstellingen doet in gezinshuizen het gewone leven zijn -helende- werk.
Gezinshuisouders hebben een opleiding om aan kinderen met ingewikkeld gedrag – vaak veroorzaakt door wat ze hebben meegemaakt – de juiste verzorging en opvoeding te geven. Er zijn circa 1000 gezinshuizen in heel Nederland.

Het Jeugddorp in beeld

In dit filmpje zie je wat er zo gewoon én tegelijk zo bijzonder is aan Jeugddorp De Glind.