Wij komen graag vertellen

Rudolphstichting komt graag bij uw diaconie of in uw gemeente vertellen over het werk voor uithuisgeplaatste kinderen in Jeugddorp De Glind. Rudolphstichting heeft hiervoor een kleine poule vrijwilligers; onze ambassadeurs.
In aansluiting bij uw wensen en behoeften verzorgen wij een presentatie bij u in de kerk of bij uw vereniging of club.
Dit varieert in een korte presentatie van 5 minuten na de preek/tijdens de collecte. Maar kan ook een avondvullende presentatie zijn. Bijvoorbeeld tijdens een gemeentevergadering of diaconale thema-avond.

NB: Aan de presentatie zijn voor een kerk geen kosten verbonden. Onze vrijwilligers ontvangen van de Rudolphstichting een reiskostenvergoeding, dit gaat niet ten koste van donaties en giften, maar wordt uit andere middelen gefinancierd. Zo gaat elke euro naar het goede doel, naar de kinderen in De Glind.

"Ik kom het verhaal graag vertellen. Maakt niet uit of uw kerk in het hoge noorden of laag in het zuiden gevestigd is." - Bas van Helden, ambassadeur

Wilt u dat wij bij uw dienst vertellen over ons werk? Vul dan het onderstaande formulier in.

Aanvraagformulier voor presentatie