De Rudolphstichting verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de Rudolphstichting en door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens
De Rudolphstichting verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Rudolphstichting behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Cookies
De website www.rudolphstichting.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van de Rudolphstichting beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat de Rudolphstichting na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De Rudolphstichting gebruikt deze data alleen geaggregeerd. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de website van de Rudolphstichting.

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Via deze cookies krijgt de Rudolphstichting inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De Rudolphstichting kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via de Rudolphstichting cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website van de Rudolphstichting bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter
De Rudolphstichting plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Rudolphstichting website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

YouTube
De Rudolphstichting maakt gebruikt van YouTube om video’s te embedden op de website. YouTube maakt alleen cookies aan als u een YouTube-filmpje afspeelt, deze plaatst YouTube om het bekijken van de video’s mogelijk te maken. Daarnaast plaatst YouTube mogelijk cookies om haar gebruikers beter te begrijpen. Een YouTube-filmpje kan advertenties bevatten. De advertentie leverende website kan zelf ook cookies plaatsen.

Beveiliging
De Rudolphstichting heeft zorgvuldige en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (zie ook het onderdeel cookies).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rudolphstichting.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Rudolphstichting verwerkt uw persoonsgegevens, o.a. naam en emailadres, voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Aanmelding Ontmoetingsdagen
– Aanmelding lid worden
In alle gevallen geeft u toestemming om de persoonsgegevens op te nemen in ons systeem. U kunt te allen tijden deze toestemming intrekken door een email te sturen naar info@rudolphstichting.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Rudolphstichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u zich afmeldt als abonnee van de nieuwsbrief, wordt uw naam en emailadres uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Rudolphstichting verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Voorbeeld is onze ICT dienstverlener. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@rudolphstichting.nl. De Rudolphstichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement
De Rudolphstichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.