Kantoor Rudolphstichting - Glindster

Wie zijn we

De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een maatschappelijke organisatie, een CBF-erkend goed doel en we zetten ons in voor uithuisgeplaatste kinderen. Met een klein, professioneel team werken we aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. We houden kantoor in De Glind, in dorpscentrum Glindster.

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. - onze missie en visie

Medewerkers

De leiding is in handen van dhr. Ir. G.C.M. (Gerard) de Jong, directeur.

Verder bestaat het team uit:

 • Programma’s

Laurens Heikamp – Vastgoed en Duurzaamheid
Elly de Jong – Inhuisplaatsen, Keurmerk Gezinshuizen
Anja Brouwer, Gerry Nutters – Communicatie & Fondsenwerving

 • Backoffice

Esther van Veldhuizen en Anouk Steenkamp

 • Shared Service Centre
  (deze collega’s werken voor ons en voor nog 2 andere organisaties die zich bezig houden met uithuisgeplaatste kinderen, te weten Stichting Jeugddorp De Glind en Gezinshuis.com)

Ans Vos en Caroline Hazelaar – Frontoffice
Roy Damen en Jolanda Petersen – Financiën
Manon Buitenhoff ten Cate-Kluvers – Personeelszaken

Bestuur

De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur, dat bestaat uit:

 • Dhr. Ed den Besten (voorzitter)
 • Dhr. Mr. Aart Jan Stokkers (penningmeester)
 • Mw. Imke Bos
 • Dhr. Drs. Ir. Ing. Peter van Veen
 • Mw. Caroline Backhuijs – Raijmakers
 • Dhr. Ben Oosterink
 • Mw. Margreet de Leeuw – Jongejans
 • Ds. Gerjanne van der Velde – Meijer
 • Dhr. E. Brouwer
 • Dhr. R. Van Baalen (aspirant bestuurslid)