Steun ons werk in Jeugddorp De Glind

De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen in Jeugddorp De Glind. We willen uithuisgeplaatste kinderen, een kwetsbare groep, een stimulerende leefomgeving bieden waarin zij allereerst kunnen herstellen van wat ze hebben meegemaakt. Vervolgens mogen ze weer gewoon kind zijn. En dan komt er ook weer ruimte voor ontwikkeling en kunnen kinderen en jongeren zich kunnen voorbereiden op en werken aan hun toekomst.
Wij kunnen uw hulp bij dit prachtige werk -binnenlands diaconaat zoals dat in de kerkelijke wereld wordt genoemd- goed gebruiken.

Steun ons

Steun van kerken kan als volgt:

  • Kies het Jeugddorp als jaarproject
  • Organiseer een speciale collecte (Avondmaal, Advent, ZWO-themadienst)
  • Word gratis lid met uw diaconie
Steun ons als kerk

Of steun ons als donateur, door middel van:

  • Eenmalige gift
  • Vaste donateur worden
  • Periodiek schenken
  • Nalaten
Steun ons financieel

Steun ons als vrijwilliger:

  • Liever uw tijd en/of vaardigheden inzetten om ons werk te steunen? Kijk dan eens bij onze vacatures
Word vrijwilliger