Gezinshuisouder: een vrij en betekenisvol beroep

Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en deel uit maken van een bijzondere dorpsgemeenschap? Word dan gezinshuisouder in Jeugddorp De Glind. Verspreid over een dorp en buitengebied met circa 235 huishoudens staan 28 gezinshuizen. De Glind heeft veel voorzieningen op het gebied van onderwijs, leerwerktrajecten en vrijetijd.
Van Rudolphstichting kun je een gezinshuis-woning huren.

  • op de website www.zorgindeglind.nl lees je meer en vraag je eenvoudig informatie aan, of een kennismakingsgesprek.
  • ook kun je op de dorpswebsite glind.nl kijken om meer te weten te komen over algemene dorpszaken

Stappenplan

Om gezinshuisouder te worden in De Glind zijn 3 stappen nodig:

  1. selectieprocedure doorlopen bij Gezinshuis.com (ben je geschikt voor dit beroep en het ondernemerschap)
  2. samenwerking aangaan met een zorgaanbieder, zoals bijvoorbeeld Stichting Jeugddorp De Glind (plaatsing en ontwikkeling van uithuisgeplaatste kinderen) of Pluryn
  3. huisvesting regelen, huur een woning met bestemming ‘gezinshuis’ bij de Rudolphstichting

In De Glind zijn verschillende panden te huur bij de Rudolphstichting.
Bekijk hier de brochure met algemene wooninformatie.