De Rudolphstichting werkt vanuit de volgende missie:

 

Elk kind heeft recht op een inspirerende en veilige leefomgeving om op te groeien tot een gelukkige en evenwichtige volwassene. De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

 

De Rudolphstichting bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door hen een thuis te bieden in een zo normaal mogelijke, vitale omgeving. Om dat te realiseren werkt de Rudolphstichting aan opvangmogelijkheden in gezinsvormen en het ondersteunen en onderhouden van Jeugddorp De Glind. 

 

De jarenlange geschiedenis biedt de Rudolphstichting een bron van kennis en ervaring om vernieuwende zorgprojecten te starten en op te bouwen. Hierin heeft de Rudolphstichting een introducerende en stimulerende rol  en werkt altijd samen met uitvoerende jeugdzorgpartners.

 

Samenvattend: de Rudolphstichting schept ruimte voor jeugd.

De Rudolphstichting biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten.