Het Keurmerk is gebaseerd op 3 pijlers, de 3 hoofdprocessen van het gezinshuis.

  • Het kind: alles rondom plaatsing, zorg en ontwikkeling van de jongere
  • Het huis: organisatie van het gezinshuis, bedrijfsvoering, financiĆ«n, huisvesting
  • De ouders: alles rondom kennis en kunde van de gezinshuisouders (en eventuele andere medewerkers/personeel)

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar.

 

Gehanteerde kwaliteitsnormen
Keurmerk Gezinshuizen gebruikt de ISO 9001-systematiek. Dit is een bekende norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie; het inzichtelijk maken van processen. In de Kwaliteitsmap van het Keurmerk, breng je - op basis van ISO 9001- de praktische processen van een gezinshuis in kaart en beoordeel je deze op volledigheid en kwaliteit.

 

Onafhankelijke toetsing
Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit (dit zijn (controle)gesprekken bij de gezinshuizen thuis) getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens de vastgelegde afspraken. De gezinshuisaudits worden door onze mensen gedaan. De ISO-audits worden in opdracht van Keurmerk Gezinshuizen uitgevoerd door het onafhankelijke en bekende Keurmerk Instituut.

 

Toepasbaarheid
Het ontwikkelde kwaliteitssysteem is toepasbaar voor alle zorgsectoren: Jeugdzorg, AWBZ, GZ en WLZ. Het Keurmerk is toepasbaar in alle mogelijke organisatievormen van een gezinshuis: franchise, vrijgevestigd/particulier en loondienst.

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene.