Na een uitgebreide hertoetsing heeft CBF ons weer het certificaat ‘Erkend goed doel’ toegekend. Daar zijn we heel blij mee!
CBF heeft ons getoetst op werkwijze, besteding van giften en donaties en de impact van ons werk. Elk jaar doen we een self-assement op deze punten. En eens per 3 jaar komt CBF bij ons langs voor een hertoets.