In de nieuwe Rudolphkrant leest u hoe de Dorpskerk De Glind en Achterveld de coronacrisis aanpakt, een aantal projecten waarmee u ons kunt helpen, het aan- of afmelden voor onze Algemene Ledenvergadering en nog veel meer!

Heeft u het 30ste nummer van de Rudolphkrant al ontvangen? Vanaf nu heeft de Rudolphkrant ook een nieuw jasje!

De Rudolphstichting geeft twee keer per jaar, in het voor- en najaar, een nieuwsbrief/krant uit over actuele activiteiten en projecten. Ontvangt u de Rudolphkrant nog niet, maar zou u dat wel willen?

Neem dan contact met ons op.