Wat een leuke online informatieavond was het afgelopen woensdagavond! We spraken online met meerdere geïnteresseerden die zich aan het oriënteren zijn om kinderen en jongeren, die tijdelijk of voor langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen, een thuis te bieden.  Wat bijzonder is het om te horen wat de overwegingen en drijfveren van deze mensen zijn.

We hebben gesproken over wat het is om gezinshuisouder te zijn, hoe/of je dit kan combineren met eigen kinderen, wat de mogelijkheden zijn voor woningen in De Glind en wat De Glind voor meerwaarde biedt aan kinderen/jongeren en aan de gezinshuisouders. Heel fijn en mooi om samen met stichting Jeugddorp de Glind met deze mensen in gesprek te gaan!

Wil jij ook meer weten over het gezinshuisouder zijn, de meerwaarde van De Glind of over welke woningen er beschikbaar zijn? Kom naar de volgende online infoavond op 13 juni. Kan je zolang niet wachten? Neem gerust contact met ons op!

Telefoon: 0342-459010
Email: communicatie@rudolphstichting.nl