Stichting Voorzorg steunt ons project Tiny Houses. Daar zijn we heel blij mee, want hierdoor kon weer een volgend huisje worden gerealiseerd. Tiny houses in De Glind zijn bestemd voor de oudere jeugd; binnen dit woonproject kunnen zij zelfstandig gaan (leren) wonen. Een mooie stap naar een zelfredzame toekomst.

Over Stichting Voorzorg
Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten.

Tiny House - DorpsTiny

Over project Tiny Houses
Het project Tiny Houses verloopt voorspoedig. In totaal komen er 5 tiny houses in De Glind. Twee TuinTiny’s zijn in de dichte nabijheid van een gezinshuis geplaatst. DorpsTiny’s staan centraal in het dorp en zijn bestemd voor jeugd die al wat meer zelfstandigheid wil en kan.

U kunt met uw kerk, vereniging en bedrijf nog steunen tot januari 2022, daarna gaan we dit project afsluiten.

OVER DEZE RUBRIEK – Rudolphstichting kan haar werk voor kwetsbare kinderen doen door de steun van kerken, donateurs, bedrijven en vermogensfondsen. In deze rubriek zetten we geregeld een gever in het zonnetje. Vanwege een bijzondere inzamelmethode, vanwege jarenlange steun, vanwege een mooi verhaal. Want dat geldt voor alle giften: er zit altijd een mooi verhaal achter van betrokken mensen met een warm hart. We zijn dan ook dankbaar voor elke gift die we ontvangen.
Wilt u ook graag in het zonnetje met uw donatie of inzamelactie, laat het ons weten. We horen graag het verhaal achter uw gift.