De samenwerkende partners in De Glind hebben een gezamenlijke visie op de jeugdhulp in het dorp opgesteld. ‘De Glind: ongewoon gewoon’ beschrijft hoe de Glindse samenleving, onderwijs, zorg en gemeente intensief met elkaar samenwerken om de 100-120 kinderen die in De Glind jeugdhulp krijgen een goed thuis te geven.

De samenwerkende partners in De Glind hebben een gezamenlijke visie op de jeugdhulp in het dorp opgesteld. ‘De Glind: ongewoon gewoon’ beschrijft hoe de Glindse samenleving, onderwijs, zorg en gemeente intensief met elkaar samenwerken om de 100-120 kinderen die in De Glind jeugdhulp krijgen een goed thuis te geven. Op 7 januari ondertekenden de bestuurders van de samenwerkende partners (Rudolphstichting, J.H. Donnerschool, Gezinshuis.com, Stichting Jeugddorp De Glind, Pluryn en de gemeente Barneveld) het document.

De Glind biedt onderdak aan jeugdigen die vanwege de veiligheid en complexiteit van hun hulpvraag (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. De meesten wonen in één van de gezinshuizen in het dorp. Er zijn ook jeugdigen die elders wonen en in De Glind naar school gaan. In De Glind zijn alle facetten van het ‘gewone’ leven aanwezig, zoals wonen, school en andere voorzieningen. De kinderen en jongeren hebben baat bij een veilige omgeving. Zij krijgen de ruimte om zichzelf te ontdekken en zich zo voor te bereiden op hun toekomst.

Toewerken naar zelfstandigheid
De samenwerkende organisaties zijn er onvoorwaardelijk voor de jeugdigen die hen nodig hebben. Zij passen zich aan om de doelen van ieder individueel kind te bereiken. Henk Jonker, bestuurder Stichting Jeugddorp De Glind: ‘In De Glind sta je als gezinshuisouder niet alleen. Je wordt ondersteund door andere gezinshuisouders en organisaties. De Glind is voor de kinderen en jongeren die het nodig hebben een mooi en veilig dorp om op te groeien. Hier kunnen zij toewerken naar zelfstandigheid. Dat maakt De Glind zo uniek.”

Kracht in samenwerking

Wethouder Hans van Daalen: ”De Glind is een uniek dorp waar er extra aandacht is voor jeugdigen om gezond en veilig te kunnen opgroeien. Ik hecht daar groot belang aan. Elk kind telt en dat uitgangspunt komt terug in het visiedocument. De kracht van De Glind zit vooral in de geïntegreerde leefomgeving en de samenwerking van verschillende partijen. Dat zag je ook weer bij het opstellen van dit visiedocument. Het is goed om met elkaar te bekrachtigen dat we elkaar nodig hebben om deze jeugdigen zo goed mogelijk op te vangen. Waar het niet lukt dat jongeren bij hun ouders opgroeien, is De Glind een prachtig alternatief. “

Ontwikkelagenda en film
De komende periode wordt gewerkt aan een ontwikkelagenda met initiatieven die al dan niet in gezamenlijkheid door de inwoners en samenwerkingspartners worden opgepakt. Die intensieve samenwerking met alle betrokkenen maakt De Glind zo uniek. De Glind, ongewoon gewoon.
Van de ondertekening is een film gemaakt die op een duidelijke manier uitleg geeft over de samenwerking in De Glind.