Na een periode van ruim twintig jaar stopt Gerard de Jong als directeur van de Rudolphstichting. Met ingang van 1 januari 2022 start Henk Jonker als zijn opvolger. Henk Jonker is en blijft tevens bestuurder bij Stichting Jeugddorp De Glind. Met het oog op versterking van de ambities van beide kleine organisaties, worden deze twee taken met ingang van het nieuwe jaar gecombineerd.

Beide organisaties blijven eigenstandig en onafhankelijk opereren, met elk hun eigen bestuur en raad van toezicht. Het betreft geen fusie of samenvoeging van de organisaties.

Versterking door gecombineerd directeurschap
Ed den Besten, voorzitter van het bestuur van Rudolphstichting licht toe: “Rudolphstichting is een kleine organisatie die afgelopen decennium grote impact heeft kunnen maken in het jeugdzorgveld, op het gebied van gezinswonen. Gerard de Jong heeft hier vanuit de Rudolphstichting een heel belangrijke rol in gespeeld.”

“Door nu een directeur aan te trekken die tevens actief is en blijft bij een kleine, ambitieuze jeugdhulpverlener, halen we waardevolle kennis binnen. Henk Jonker gaat voor Rudolphstichting op zoek naar actuele maatschappelijke thema’s waarin wij nieuw of hernieuwd iets kunnen betekenen voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Want dat is waar de Rudolphstichting voor staat; ze heeft, als vereniging van diaconieën, de opdracht om een maatschappij te creëren waarin niemand buiten de boot valt.”

“Wij hebben er alle vertrouwen in dat Henk als betrokken bestuurder de idealen van de Rudolphstichting met passie kan vertalen. Met als doel dat kinderen die minder kansen hebben ervaren alle steun krijgen richting hun mooie toekomst.”

Er wordt gekozen voor een ruime periode van overdracht en inwerken, zomer 2022 neemt Gerard de Jong definitief afscheid.