Na 8 jaar intensief vrijwilligerswerk voor de Rudolphstichting hebben Jaap en Rieke Krediet afscheid genomen. Het echtpaar heeft zich, samen met een groep vrijwilligers, al die jaren ingezet voor oudbewoners van De Glind. Ze bewerkstelligden contact en ontmoeting. Verzamelden en deelden informatie en verhalen. Een van de hoogtepunten was het uitkomen van het boek ‘Gedeeld Verleden’ met persoonlijke verhalen van oudbewoners.

Jaap en Rieke Krediet; heel hartelijk bedankt voor alles wat jullie deden. Jullie zijn voor heel veel mensen van grote betekenis geweest!

Fotobijschrift: tijdens een afscheidslunch ontvingen Jaap en Rieke Krediet een miniatuur van een bekend beeld van Karin Beek dat in het dorp De Glind staat. Het beeld van vijf kinderen, van groot tot klein, verbeeldt geborgenheid en de ontwikkeling van het kind in relatie tot de omgeving. 

Jaap en Rieke vertellen over de afgelopen jaren. Hoe ze hernieuwd kennismaakten met De Glind en er vrijwilligerswerk gingen doen. En ze geven advies voor de toekomst.

Roots in De Glind
Jaap en Rieke Krediet groeiden allebei op in De Glind. Rieke’s ouders vingen kinderen op, Jaap kwam er wonen als ‘opgenomen’ kind. “Elk kind heeft één persoon nodig die hem echt ziet, die hem redt. Voor mij is dat Rieke’s moeder geweest”, vertelt Jaap. “Maar het was ook weer niet helemaal de bedoeling dat ik met hem zou trouwen, maar dat hebben we toch gedaan”, vult Rieke lachend aan.

Vrijwilligerswerk kwam tot stand
“In 2013 zochten we een locatie voor een feestje, ons 45-jarige huwelijk. We hoorden van een vriendin uit Nijkerk dat er ook mogelijkheden waren in De Glind, het dorp van onze jeugd. Dat sprak ons wel aan en we gingen er eens kijken.”
“We stapten een gebouw binnen dat vroeger dienst deed als het jongenspaviljoen en waar nu een zorgorganisatie kantoor houdt. We raakten aan de praat met een medewerker en hoorde dat er in 2014 een 100-jarig bestaan gevierd zou worden. Er werd gevraagd of we misschien in de organisatie van de reünie wilden. Dat leek ons niet handig, we wonen in Friesland. We boden aan dat we wel verhalen wilden verzamelen van oudbewoners.”
“Maar dat kwam niet van de grond, er kwam geen reactie op de oproepjes aan oudbewoners.”

 

Omslag van het boek "Gedeeld verleden".

Inzet voor ouddorpsbewoners
Lang verhaal kort, Jaap en Rieke beten zich er in vast. Ze gingen op zoek naar verhalen. Er kwam een documentaire van ‘Andere Tijden’ op tv over De Glind, dat maakte ook dingen los. Uiteindelijk ging het echtpaar door heel Nederland voor interviews. Van ‘eigen’ kinderen, tot directeuren, medewerkers, broertjes en zusjes die er opgroeiden. “Het is echt een cadeautje dat mensen je vertrouwen en hun hele verhaal aan je geven”, zegt Rieke. Jaap: “En wat ook mooi is om te doen; het weer bij elkaar brengen van mensen.” Bijvoorbeeld sterk bijgebleven is de ontmoeting tussen een wat oudere meneer, Jacob Pestman en een heel oude dame, Elly Dijkstra. “Toen de oud-lerares haar oud-leerling weer zag, klonk meteen de liefdevolle uitroep: “Japie!”. Dat vergeet ik nooit meer.”, aldus Jaap.

 

Veel bereikt
“We hebben bereikt dat er oog is voor oudbewoners. En dat er aandacht is voor het digitaliseren van oude informatie.” “Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met informatie, en die beschikbaar te stellen aan ouddorpsbewoners. Als je bijvoorbeeld geen enkele foto hebt van vroeger, dan is het zo kostbaar om die wel te krijgen.” “Of denk aan het delen van informatie of het vertellen over De Glind aan familie die weinig weet over het verleden. Want soms komen kinderen er pas na de dood van hun ouders achter dat ze ‘op de stichting’ hebben gewoond.”

Wens voor de toekomst
“Na 8 jaar is het mooi geweest. We stoppen ermee. We zijn ook best een beetje moegestreden, want dat wat mis zit in het jeugdzorgsysteem verander je niet in je eentje.”
“Onze diepste wens, die ook versterkt is door al onze gesprekken met uithuisgeplaatste kinderen, is: het geld in de jeugdzorg moet naar de voorkant, naar de kinderen. En naar preventie. Want nergens worden zoveel kinderen uithuisgeplaatst als in Nederland.”

“Ons advies aan de Rudolphstichting en alle zorgorganisaties die nu actief zijn in het dorp, is: blijf zorgen voor en denken aan ouddorpsbewoners. De kinderen van nu zijn de ouddorpsbewoners van straks.”