Deze en volgende week besteedt omroep Gelderland aandacht aan verhalen van oudbewoners van De Glind die in de periode 1980 tot 2000 te maken kregen met misstanden van geestelijke of fysieke aard, waaronder mishandeling of misbruik. Wij als medewerkers en bestuur van de Rudolphstichting zijn verdrietig en geraakt door de inhoud van deze berichten. Dit mag geen enkel kind overkomen.

We vinden het goed dat er licht komt op misstanden van vroeger en gunnen slachtoffers dat ze gezien en gehoord worden en erkenning krijgen voor het leed dat hen is aangedaan.

Wij vinden het belangrijk dat door iedereen die betrokken is bij de zorg voor kwetsbaren alles in het werk gesteld wordt om misstanden allereerst te voorkomen. En als het toch gebeurt, te zorgen dat meest adequaat, betrouwbaar en daadkrachtig wordt gehandeld.

Hoewel wij geen zorgaanbieder zijn, zijn we wel zeer nauw verbonden met en betrokken bij de jeugdzorg in het dorp De Glind. Wij willen graag recht doen aan alle betrokkenen en kijken ook hoe en waar wij – aanvullend op wat zorgorganisaties al doen – kunnen helpen en hoe en waar wij onze verantwoordelijkheid kunnen nemen als het gaat om zorg aan kwetsbare kinderen.

We wensen iedereen die hierdoor geraakt wordt heel veel sterkte. En als u niet goed weet bij wie u terecht kunt, dan willen wij altijd proberen om u te helpen in die zoektocht.