Op woensdag 17 mei werd Kinderboerderij Jeugddorp De Glind onder grote belangstelling feestelijk heropend door wethouder Jolanda de Heer (gemeente Barneveld). De kinderboerderij is gerenoveerd en toekomstbestendig gemaakt.

De wethouder kreeg hulp van de kinderen uit De Glind. Samen onthulden ze het nieuwe logobord van de kinderboerderij. Henk Jonker, directeur van de Rudolphstichting die eigenaar is van de kinderboerderij, is reuzetrots. “De Glind is zo bijzonder door de vele voorzieningen en activiteiten voor kinderen. De kinderboerderij maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.” Die heeft niet alleen een recreatieve functie, maar helpt ook kinderen met een zorgvraag. Spelen en dierverzorging, indirect of gericht therapeutisch, dragen bij aan hun ontwikkeling.
Jonker bedankte ook Jacob Bos, die al meer dan dertig jaar de beheerder is van de kinderboerderij. “Hij is van onschatbare waarde. Jacob is er – net als de dieren – altijd voor de kinderen, ze kunnen ongedwongen hun verhaal bij hem kwijt. Zo biedt de kinderboerderij kinderen een veilige basis.”

 Inclusief spelen

De kinderboerderij was verouderd en aan een opfrisbeurt toe. De boerderij, schuren en stallen zijn bouwkundig hersteld en kregen een nieuwe verflaag. Er is verder geïnvesteerd in beplanting en tuinmeubilair en het terrein werd geëgaliseerd. Ook kwamen er nieuwe dierenverblijven en werd nieuw speel- en educatiemateriaal aangeschaft. Bij de inrichting van het terrein is uitgegaan van ‘inclusief spelen’: de kinderboerderij biedt plezier voor alle kinderen, met of zonder lichamelijke beperking. Zo is er een speeltoestel in de vorm van een tractor met een rolstoeltoegang.

Giften

De renovatie van de kinderboerderij werd mede mogelijk gemaakt dankzij de gulle giften van: gemeente Barneveld, Doopsgezinde Stichting Dowilvo, Ds. G. Boerstichting, Dirk Bos Fonds, Eleven Floawers, Stichting Fonds 1845, Fonds Welzijnswerk, Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, Stichting Talent, Pasmanstichting, Rabo Gelderse Vallei, Scheltus Stichting, Ingenieursbureau Boot, Stichting Voorzorg, Stichting Cornelia, Stichting De Boom, Stichting Jong, Stichting Kinderfonds van Dusseldorp, Stichting Onderwijs Steunfonds, Vereniging Lokaal Belang (Barneveld), NTP en de J.H. Donnerschool.