Tijdens de laatste ledenvergadering van de Rudolphstichting is besloten dat structuur van de organisatie veranderd. In plaats van een Bestuur, hebben we nu een Raad van Toezicht. Deze vorm is meer passend bij de huidige organisatievorm en structuur. 

De verenigingsstructuur blijft wel gehandhaafd. We voelen ons erg gesteund door onze leden, de verschillende diaconieën. We staan open voor ideeën hiervoor, dit kan gedeeld worden via communicatie@rudolphstichting.nl.
Aart Jan Stokkers was voorzitter van de Raad van Bestuur en blijft dit ook voor de Raad van Toezicht:

Aart Jan, waarom blijf jij je inzetten voor de Rudolphstichting?

“Als voorzitter van de Raad van Toezicht vind ik het waardevol om bij te kunnen dragen aan het werk dat in De Glind gebeurt. Daarin weten we ons gesteund door onze leden. We zijn blij dat de vereniging in stand kan blijven, omdat we de binding met de kerken en diaconieën ook in deze tijd van groot belang vinden. Hierdoor ervaren we betrokkenheid bij ons werk, kunnen we informatie delen over hetgeen we doen en ontvangen we financiële steun voor zaken die zonder de bijdrage van kerken niet mogelijk zijn.”

Naast Aart Jan bedanken we Ben Oosterink en Gerjanne van der Velde-Meijer voor hun betrokkenheid bij de Rudolphstichting!