Beste mensen, er bereikt ons via de media steeds nieuwe informatie omtrent de misstanden in De Glind. Vorige week hebben wij een bericht gedeeld, vandaag vullen we aan, stellen we bij en willen we het volgende met jullie delen:

Gisteren en vandaag hebben wij opnieuw met veel pijn in ons hart gekeken naar oudbewoners die in de media hun verhaal vertellen over misstanden in hun jeugd in De Glind, waaronder de schrijnende verhalen van geestelijke en fysieke mishandeling en misbruik. Het vraagt moed om hiermee naar buiten te komen.
We willen nogmaals tegen slachtoffers zeggen: dat had nooit mogen gebeuren.Jullie hadden recht op liefdevolle, professionele opvang, jullie hadden recht op liefdevolle pleegouders en een positief en gezond opvoedklimaat!

Toelichting De Glind, toen en nu
Tot 1994 was De Glind een woon-werkgemeenschap waar Rudolphstichting zowel huisvester als zorgaanbieder was. De schaduwkanten van een woon-werkgemeenschap komen in de media naar voren.
Na 1994 is De Glind een gewoon, regulier plattelandsdorp geworden met een groot aantal niet-zorggerelateerde inwoners, medewerkers van buiten, circa 25 gezinshuizen en veel voorzieningen voor kinderen. Jeugdzorg ging vanaf 1994 over op andere organisaties. Rudolphstichting is zich vanaf die tijd gaan richten op innovatie van de jeugdzorg en in De Glind op huisvesting en (vrije)tijdsactiviteiten en voorzieningen voor kinderen.

Bijstelling en aanvulling: onze verantwoordelijkheid nemen
We realiseren ons onze verantwoordelijkheid. Zoals Henk Jonker, directeur Rudolphstichting ook aangeeft in het tweede deel van de uitzending van Omroep Gelderland: “Het is belangrijk dat organisaties en mensen die verantwoordelijkheid dragen zich uitspreken. Als Rudolphstichting wil ik excuses maken voor alles wat daar gebeurd is, dat er kinderen beschadigd zijn door misbruik en geweld; dat had nooit mogen gebeuren.”

En nu?
Grote vraag nu is, hoe nu verder, hoe kan recht worden gedaan, hoe kan worden verbeterd? Wat is individueel nodig voor betrokkenen, wat is er nodig in het jeugdzorgsysteem? Wat ons betreft is het eerst nodig en gewenst dat alle betrokken partijen alles in het werk stellen om recht te doen aan slachtoffers. Wat ons betreft zullen Omroep Gelderland, Rudolphstichting en zorgorganisaties in samenwerking, en op basis van behoeften van melders, hiervoor zorg moeten gaan dragen.
Hoe we dat gaan doen weten wij vandaag nog niet precies, maar wij gaan ons hier ten volle voor inzetten.

Luisterend oor voor iedereen
Rudolphstichting (maar ook de media en andere organisaties) wordt momenteel ook veel benaderd door betrokkenen, oudmedewerkers en ouddorpsebewoners die hun pósitieve verhaal zouden willen vertellen. Want in De Glind werd en wordt ook zoveel prachtige werk verricht door liefdevolle, betrokken professionele jeugdzorgwerkers, gezinshuisouders en vrijwilligers. Ook uw/jouw verhaal mag en zal gehoord worden, maar we denken dat daar pas later in de tijd gelegenheid en ruimte voor zal komen. Rudolphstichting zal zich sterk maken voor een luisterend oor voor iedereen.