Reactie van de Rudolphstichting en Stichting Jeugddorp De Glind op de uitzending In het Vizier van de Jager – Omroep Gelderland over de onderzoeken naar de misstanden in De Glind van dinsdag 20 juni 2023.

Uitzending
Dinsdag 20 juni 2023 heeft Oproep Gelderland opnieuw een uitzending gewijd aan De Glind. In deze uitzending worden kritische kanttekeningen geplaatst bij het geplande onderzoek en komt een ander slachtoffer aan het woord ten opzichte van de eerdere uitzendingen van afgelopen najaar. In de uitzending worden naast Pluryn ook de Rudolphstichting en Stichting Jeugddorp De Glind genoemd.

Excuses
Allereerst willen we opnieuw benadrukken dat de verhalen van slachtoffers over misstanden die in het verleden in De Glind hebben plaatsgevonden, ons als Rudolphstichting en Stichting Jeugddorp De Glind raken. Dat geldt ook voor deze uitzending, waarbij een ander slachtoffer haar verhaal doet. Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en dat is helaas niet gebeurd. Het is pijnlijk om hun ervaringen te zien en te horen. We vinden dat deze verhalen gehoord moeten worden en dat misstanden erkend moeten worden. Daarom hebben wij onze medewerking verleend aan de eerdere uitzending van oktober 2022, waarin we bovenstaand benoemd hebben.

Daarbij horen ook excuses. Vanuit de uitzending blijkt, dat dit niet bij alle slachtoffers als duidelijk en oprecht ervaren is. Dat betreuren wij en willen we waar mogelijk recht zetten door met slachtoffers in gesprek te gaan.

Onderzoek
Er is in opdracht van Pluryn een onafhankelijk onderzoek gestart, dat mede gefinancierd wordt door de Rudolphstichting. Het onderzoeksplan is in afstemming met oud-bewoners opgesteld; zij kunnen zelf richting en focus van het onderzoek bepalen.

In de uitzending wordt kritiek geleverd op dit onderzoek. Er wordt gesuggereerd dat het onderzoek bedoeld is als ‘damage control’. Voor ons is het belangrijk dat er zowel erkenning is voor de verhalen van oud-bewoners als ook lessen getrokken worden voor het heden. Hierbij past alleen openheid en transparantie.

Heden
We wachten de uitkomsten van het onderzoek niet af, maar hebben als gezamenlijke Glindse partijen direct actie ondernomen na de uitzendingen van najaar 2022.

Alle inzet van zowel de Rudolphstichting als ook Stichting Jeugddorp De Glind is er op gericht om een continu proces van gesprek, openheid en verbetering waar nodig op gang te houden. Meerdere ontwikkelingen om de veiligheid van jeugdigen nog meer te versterken zijn in de afgelopen periode in gang gezet. In ons laatste statement van april 2023 kunt u daarvan een aantal zaken teruglezen. Daarbij hebben met name de jongeren zelf een centrale rol en inbreng.

Uitzending
In aanloop naar de uitzending hebben de Rudolphstichting en Stichting Jeugddorp De Glind aangeboden mee te werken aan de uitzending, eventueel in reactie op camera om meer informatie en een vollediger beeld te kunnen geven. Hier is helaas geen gebruik van gemaakt.

Toekomst
Ook in de toekomst zijn zowel de Rudolphstichting als Stichting Jeugddorp De Glind te allen tijde bereid om waar mogelijk mee te werken om een volledige duiding mogelijk te maken.

Heeft u n.a.v. bovenstaande behoefte om te reageren of heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.
telefoon: 0342 – 45 90 30
e- mail   info@rudolphstichting.nl
info@jeugddorpdeglind.nl