De Rudolphstichting is op zoek naar een bestuurslid. We zoeken een bestuurslid met ervaring in
vastgoedontwikkeling.

Missie en werkveld

De Rudolphstichting vindt: elk kind heeft het recht om veilig en kansrijk op te groeien. Voor
uithuisgeplaatste kinderen is dit niet vanzelfsprekend, daarom komen wij op voor deze kwetsbare
groep.
De Rudolphstichting is een organisatie die haar vastgoed, kennis, ervaring en de financiële steun van
een kerkelijke achterban en donateurs inzet op het gebied van innovatieve (jeugdhulp)projecten
voor uithuisgeplaatste kinderen.

Innovatie

De Rudolphstichting heeft programma’s ter bevordering van de kwaliteit van gezinshuizen en hun
leefomgeving. Rudolphstichting is onder meer initiatiefnemer van Gezinspiratieplein, Keurmerk
Gezinshuizen, Gezinshuis.com en Stichting Jeugddorp De Glind.

Vastgoed en duurzaamheid in Jeugddorp De Glind

Rudolphstichting is ontstaan en gevestigd in Jeugddorp De Glind. Een kleine dorpsgemeenschap
waar 1 op de 6 huishoudens kinderen opvangt. 120 uithuisgeplaatste kinderen vinden hier een veilig
thuis in ruim 25 gezinshuizen.
De Rudolphstichting is in dit dorp eigenaar van 80 gebouwen en 80 hectare grond. We hebben een
divers samengestelde portefeuille vastgoed: zorgvastgoed, dorpse voorzieningen zoals een zwembad
en een multifunctioneel dorpscentrum, woningen en agrarische grond.
De Rudolphstichting wil De Glind en het buitengebied duurzaam en toekomstbestendig inrichten met
een aantrekkelijk, groene en verantwoorde leefomgeving als resultaat.

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid dat:

 • Aantoonbare ervaring heeft in vastgoedbeheer en -ontwikkeling
 • Vanuit maatschappelijke betrokkenheid bij wil dragen aan kansen voor uithuisgeplaatste
  kinderen en jongeren in Nederland
 • Een protestants-christelijke levensovertuiging heeft
 • Betrokken en kritisch sturing wil geven aan het werk van de Rudolphstichting
 • Een netwerk in de politiek (landelijk/plaatselijk) is een pré

Wij bieden:

 • De kans om bij te dragen aan vernieuwende impulsen in de jeugdzorg
 • Een betrokken en enthousiast bestuur met een ondernemend team
 • De gelegenheid om uiting te geven aan maatschappelijk verantwoord burgerschap
 • Vergoeding van de reiskosten

Profiel van de organisatie

De Rudolphstichting is een vereniging van 900 PKN-diaconieën en is opgericht in 1927. De Rudolphstichting heeft een betrokken bestuur van negen personen en een enthousiast team van 10 medewerkers. De organisatie heeft een open en informele cultuur.
De Rudolphstichting heeft een gezonde financiële positie. Meer informatie over de Rudolphstichting leest u op onze website of in ons jaarverslag.

Profiel van het bestuur

De werkzaamheden van de Rudolphstichting zijn zeer divers. Daarom dient het bestuur een goede afspiegeling te zijn van de verschillende beleidsterreinen: (jeugd)zorg, innovatie en ontwikkeling, onroerend goed, financiën, kerkelijk werk, communicatie en fondsenwerving, juridische zaken, politiek/algemeen bestuurlijk.
Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn maximaal tweemaal hernoembaar.
Het bestuur van de Rudolphstichting is beleidsbepalend en legt verantwoording af tijdens de
jaarlijkse ledenvergadering. De directeur en de medewerkers zijn beleidsvoorbereidend en
beleidsuitvoerend.

Het algemeen bestuur vergadert vijf keer per jaar. Daarnaast participeert elk bestuurslid in een
bestuurscommissie die twee keer per jaar bij elkaar komt. Het bestuur hanteert de ‘Code Goed
Bestuur’ van de Commissie Wijffels als uitgangspunt voor haar handelen.

Meer weten of direct solliciteren

Meer weten? Neem contact op met Gerard de Jong, directeur Rudolphstichting via g.dejong@rudolphstichting.nl of bel naar 0342-459010.

Direct solliciteren? Stuur uw cv en een motivatiebrief, uiterlijk 1 januari 2021, via het onderstaande formulier.

Sollicitatie Bestuurslid Rudolphstichting

 • Max. bestandsgrootte: 32 MB.
 • Max. bestandsgrootte: 32 MB.