De gereformeerde kerk uit Bunschoten-Spakenburg liet ons weten dat ze een thuisspaaractie hebben opgezet. Een kerkseizoen lang sparen mensen thuis voor twee binnenlandse diaconale projecten; de Herberg en de Rudolphstichting. Heel leuk om te horen.

We wensen de diaconie veel succes met hun actie; een grote klus om alles straks weer bij mensen thuis op te halen, maar ook een mooi moment om even contact te hebben met gemeenteleden.

Bunschoten Spakenburg is maar zo een voorbeeld van een kerk die in actie komt voor het Jeugddorp. We mochten afgelopen jaar van ruim 200 kerken een gift ontvangen. Dit varieert van eenmalige collecte, tot Adventsactie, aandacht voor kwetsbare kinderen in de 40-dagentijd, tot uitgebreide jaarprojecten, rommelmarkten of fruitverkoop voor het werk van de Rudolphstichting in Jeugddorp De Glind.

Kerken bedankt!